Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord, millega kehtestatakse:

  • sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise põhimõtted;
  • valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused;
  • valla sotsiaalteenuste korraldamise, taotlemise, määramise ja osutamise tingimused.

 

Sotsiaaltoetuse taotlus  DOC   PDF

 

Leibkonna sissetuleku suurusest mittesõltuvad toetused:                                                                                                                                                                                                                                                   2021. aasta*

sünnitoetus

500 eurot DOC  PDF

ranitsatoetus (esmakordselt kooli mineva lapse toetus)

 Ranitsatoetuse avaldusi saab esitada 1.–30. september.
150 eurot

toetus lastele prillide ostmiseks (kuni 19-aastasele lapsele)

 

matusetoetus

250 eurot DOC  PDF

 

Ranitsatoetuse taotlemine elektrooniliselt

 

 Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Põhja-Sakala vallas leiate   (klikka logol)

 

Leibkonna sissetuleku suurusest sõltuvad toetused:

laste toitlustamise toetus

 

täiendav sotsiaaltoetus vastavalt hinnatud abivajadusele

kuni 500 eurot
toetus õnnetusjuhtumiga (v.a tulekahju) kaasnenud kulutuste katteks kuni 1000 eurot

vältimatu sotsiaalabi

kuni 100 eurot

 

*   Sotsiaaltoetuste suurused kinnitatud Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.12.2020 otsusega nr 223 "Sotsiaaltoetuste piirmäärad".