Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskus

SOTSIAALTEENUSTE KESKUS on segatüüpi päevane hoolekandeasutus, kus osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.
 
Sotsiaalteenuste keskuse tegevuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.
 
Sotsiaalteenuste keskuse struktuuriüksused:
    1) Võhma kogukonnamaja;
    2) Kõpu sotsiaalteenuste keskus.
 
Sotsiaalteenuste keskuse töötajad ja kontaktid

Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse moto, missioon, visioon, põhiväärtused

Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse tegevuste aastaplaan 2023 asukohas Võhma, Tallinna tn 11a
 
Sotsiaalteenuste keskuses osutatavad teenused:
  • erihoolekandeteenused;
  • kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused;
  • vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused.
Sotsiaalteenuste keskus on Sotsiaalkindlustusameti partner erihoolekandeteenuse osutamisel: igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus.
 

Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse teenustele saamise kord:

Sotsiaalkindlustusameti suunamisel:

  • Erihoolekandeteenus – igapäevaelu ja toetatud elamise teenus

Klient teenuse eest ise ei tasu, maksab Sotsiaalkindlustusamet.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse alusel:

Teenuse eest maksab klient vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
Teenusele saamiseks on vajalik pöörduda valla sotsiaaltöötajate poole, kes hindavad teenuse vajalikkuse.

 
Lisaks osutatakse pesupesemise teenust, duši kasutamise teenust, koduteenust.
Teenuste hinnad:
Teenuse nimetus Teenuse hind
  Võhma ja Kõpu
teenuse osutamise kohas
Võhma kogukonnamajas
ja Kõpu STK-s sotsiaal-
eluruumi üürivale inimesele
pesu pesemine 3 eurot masinatäis 2 eurot masinatäis
pesu kuivatamine 3 eurot masinatäis 2 eurot masinatäis
duši kasutamine 3 eurot kord  
ruumide kasutamise hind kommunaal- ja halduskulude katteks
(ei kehti majas eluruumi üürivale inimesele)
Kõpu STK tegelustuba 25 eurot kuni 3 tundi,
iga järgnev tund 15 eurot
Võhma kogukonnamaja 25 eurot kuni 3 tundi,
iga järgnev tund 15 eurot
päevakeskuse tegevuskohtade ruumide üürimine vallavalitsuse hallatavatele asutustele vajadusel kasutamiseks tasuta, kooskõlastatuna päevakeskuse juhatajaga

 

Ruumide kasutamise hind kommunaal- ja halduskulude katteks (ei kehti majas eluruumi üürivale inimesele):

  • Kõpu STK tegelustuba – 25 eurot kuni 3 tundi, iga järgnev tund 15 eurot;
  • Võhma Kogukonnamaja – 25 eurot kuni 3 tundi, iga järgnev tund 15 eurot

Ruume saab rentida tööpäevadel ajavahemikus 9–16. Ruumi kasutamise soovist tuleb ette teatada vähemalt 10 tööpäeva.

Sotsiaalteenuste keskuse tegevuskohtade ruumid on Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatavatele asutustele vajadusel kasutamiseks tasuta, kooskõlastatuna päevakeskuse juhatajaga.


Trepironija rendihinnad:

  • rentimisel vähemalt 6 kuuks – 40 eurot kuu (sotsiaalosakonna otsuse alusel)
  • rentimisel üheks kuuks – 60 eurot kuu

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 354 "Võhma Päevakeskuse teenuste hinnakiri"

Eakatel on võimalus 2 korda nädalas osaleda võimlemisringis, tähistatakse tähtpäevi, korraldatakse üritusi, tehakse väljasõite.
 
Infot toimuva kohta leiad ka Facebookist.
 

Sotsiaalteenuste keskuse töötajad ja kontaktid:

Registrikood: 77000128
Tallinna tn 11a, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandi maakond
 
Sotsiaalteenuste keskuse juhataja Lembi Uulimaa
Telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@pohja-sakala.ee
 
Tegevusjuhendajad:
Santaana Ilmjärv, tel 5855 4830
Siret Kakko, tel 5356 5410
 
Hoolekandetöötajad:
Ingrit Suur, tel 5303 0053 – Võhma kogukonnamaja (Tallinna tn 11a, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandi maakond) 
Veronika Männiste-Raidsalu, tel 5303 2066 – Kõpu sotsiaalteenuste keskus [Kõpu STK (Viljandi mnt 11, Kõpu, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandi maakond)]
Krista Jakobson, tel 5308 1340
Astrid Padu, tel 5303 3406
Diana Aren, tel 5303 8820
 
Autojuht-majandustöötaja:
Enn Gregor, tel 5349 5312


Oled oodatud!