Võhma Päevakeskus

VÕHMA PÄEVAKESKUS on segatüüpi päevane hoolekandeasutus. Päevakeskuses osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.
 
Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.
 
Päevakeskuse töötajad ja kontaktid
 
Päevakeskuses osutatavad teenused:
  • erihoolekandeteenused;
  • kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused;
  • vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused.
Päevakeskus on Sotsiaalkindlustusameti partner erihoolekandeteenuse osutamisel: igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus.
 

Võhma Päevakeskuse teenustele saamise kord:

Sotsiaalkindlustusameti suunamisel:

  • Erihoolekandeteenus – igapäevaelu ja toetatud elamise teenus

Klient teenuse eest ise ei tasu, maksab Sotsiaalkindlustusamet.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse alusel:

  • Koduteenus
  • Sotsiaaltransporditeenus
  • Eluruumi tagamise teenus Võhma kogukonnamaja ja Kõpu STK

Teenuse eest maksab klient vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
Teenusele saamiseks on vajalik pöörduda valla sotsiaaltöötajate poole, kes hindavad teenuse vajalikkuse.

 
Lisaks osutatakse pesupesemise teenust, duši kasutamise teenust, koduteenust.
Teenuste hinnad:
Teenuse nimetus alates 01.01.2021
pesu pesemine 2 eurot masinatäis
pesu kuivatamine 2 eurot masinatäis
duši kasutamine 2 eurot kord
päevakeskuse ruumide üürimine vallavalitsuse hallatavatele asutustele vajadusel kasutamiseks tasuta, kooskõlastatuna päevakeskuse juhatajaga

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.11.2020 korraldus nr 738 "Võhma Päevakeskuse teenuste hinnad"

 
Eakatel on võimalus 2 korda nädalas osaleda võimlemisringis, tähistatakse tähtpäevi, korraldatakse üritusi, tehakse väljasõite.
 
Infot toimuva kohta leiad ka Facebookist.
 

Päevakeskuse töötajad ja kontaktid:

Registrikood: 77000128
Veski tn 11, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandi maakond
 
Päevakeskuse juhataja Tiina Grasberg
Telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@pohja-sakala.ee
 
Teenuskoordinaator:
Võhma päevakeskus (Veski tn 11, Võhma)
Võhma kogukonnamaja (Tallinna tn 11a, Võhma)
Telefon: 5303 0053 Elle Juurak
 
Tegevusjuhendajad:
Inga Nõu, tel 5855 4830
Kaidi Kala, tel 5356 5410
 
Hoolekandetöötajad:
Krista Jakobson, tel 5308 1340
Kristel Kiis, tel 5303 8820
Astrid Teder (lapsehoolduspuhkusel); asendaja Diana Aren, tel 5303 2604
Elle Kuuse, tel 5303 3406
 
Autojuht-majandustöötaja:
Enn Gregor, tel 5349 5312
 
Võhma Päevakeskuse avalike teenuste osutamise koht: Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus (Kõpu STK)
Viljandi mnt 11, Kõpu, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandi maakond

teenuskoordinaator Veronika Männiste-Raidsalu, tel 5303 2066 

Teenused: pesupesemine, pesu kuivatamine, duši kasutamine. Teenuste hinnad.
Päevakeskuse teenusena: vaba aja sisustamine.


Oled oodatud!