Vabad töökohad

♦ Kinnisvaraspetsialist
 Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktor
 Suure-Jaani lasteaia Sipsik direktor

 

Põhja-Sakala vald on parim koht, kus sündida, kasvada, õppida, elada ja töötada. Põhja-Sakala vallavalitsuses ja meie hallatavates asutustes töötavad erilised ja asjatundlikud inimesed, kes tegutsevad igapäevaselt ligi 8000 hea inimese ja külalise elukeskkonna edendamise suunas.
Meie jaoks on tähtis iga inimese heaolu.

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

KINNISVARASPETSIALISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö valla munitsipaalkinnisvara haldamisel ja säilimise tagamisel.

Sinu põhiülesandeks on korraldada igapäevaselt valla kinnisvara haldamist. Täpsema ülesannete kirjelduse leiad ametijuhendist.

See töö on just Sulle, kui:

 • omad valdkondlikku töökogemust;
 • oled ametikohta toetava haridustasemega;
 • omad ettevõtlikku meelelaadi või kogemust;
 • oled sõnaosav ja tunned end kindlalt suhtluses erinevate inimestega;
 • kirjutad heas eesti keeles, kasuks tuleb vene või inglise keele oskus;
 • tegutsed proaktiivselt, viid ideid ellu, võtad vastutust ja usud meeskonnatöösse.

Omalt poolt pakume:

 • mõistust teritavaid väljakutseid;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • valdkondlikke koolitusi ning motiveerivaid ühisüritusi;
 • palka alates 1400 eurost ning võimalust palgaredelil edasi liikuda.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma motivatsioonikiri ja CV meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 22. mail 2022, aadressile .

(tagasi üles)
 

Põhja-Sakala vald on oma rikkaliku pärandkultuuri, eripalgeliste paikkondade ja omanäoliste traditsiooniliste üritustega parim koht, kus sündida, kasvada, õppida, elada ja töötada. Põhja-Sakala vallavalitsuses ja meie hallatavates asutustes töötavad erilised ja asjatundlikud inimesed, kes tegutsevad igapäevaselt ligi 8000 hea inimese ja külalise elukeskkonna edendamise suunas.
Meie jaoks on tähtis iga inimese heaolu.

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE loodava Põhja-Sakala Kultuurikeskuse

DIREKTORINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö valla ühinenud kultuuri- ja rahvamajade töö käivitamisel.

Sinu põhiülesandeks on Põhja-Sakala Kultuurikeskuse juhtimine ja arendamine. Täpsemate tööülesannetega saad tutvuda Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimääruses.

See töö on just Sulle, kui omad nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke kompetentse ja isikuomadusi, sh head suhtlemisoskust, loovust, aktiivsust, inimeste kaasamise oskust ning üleüldist positiivset maailmavaadet ja Sul on:

 • laialdased kultuurialased teadmised, seda toetav haridus ja töökogemus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast, loomingulist ja mitmekesist tööd arenevas valdkonnas;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • arenguvõimalust, erialaseid koolitusi ning motiveerivaid ühisüritusi;
 • töötasu alates 1700 eurost ning võimalust palgaredelil edasi liikuda.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma avaldus, CV, motivatsioonikiri, visioon Põhja-Sakala Kultuurikeskuse juhtimisest ja valla kultuurielu tulevikust (kuni üks A4 lehekülg) meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 29. mail 2022, aadressile .

(tagasi üles)

 

Põhja-Sakala vald on parim koht, kus sündida, kasvada, õppida, elada ja töötada. Põhja-Sakala vallavalitsuses ja meie hallatavates asutustes töötavad erilised ja asjatundlikud inimesed, kes tegutsevad igapäevaselt ligi 8000 hea inimese ja külalise elukeskkonna edendamise suunas.
Meie jaoks on tähtis iga inimese heaolu.

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE liidetava Suure-Jaani lasteaia Sipsik

DIREKTORINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö kahe liidetud lasteaia tegevuse käivitamisel.

Sinu põhiülesandeks on lasteaia juhtimine ja arendamine. Täpsemate tööülesannetega saad tutvuda koolieelse lasteasutuse seaduses.

See töö on just Sulle, kui omad nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke kompetentse ja isikuomadusi, sh head suhtlemisoskust, loovust, aktiivsust, inimeste kaasamise oskust ning üleüldist positiivset maailmavaadet ja Sul on:
 • alushariduse alased teadmised, seda toetav haridus ja töökogemus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.
Omalt poolt pakume:
 • vastutusrikast, loomingulist ja mitmekesist tööd arenevas valdkonnas;
 • 42 kalendripäeva põhipuhkust;
 • arenguvõimalust, erialaseid koolitusi ning motiveerivaid ühisüritusi;
 • töötasu alates 1600 eurost ning võimalust palgaredelil edasi liikuda.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma avaldus, CV ja motivatsioonikiri, mis sisaldab nägemust liidetud lasteaia juhtimisest, meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 29. mail 2022, aadressile .

(tagasi üles)