Toetused 2022

29. detsembril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) korralduse alusel ühekordset toetust:

 1. MTÜ-le Jaska Külaselts 400 eurot Jaska külaplatsi lava katuse ehitamiseks ja valgustite ning juhtmestiku paigaldamiseks;
 2. MTÜ-le Jaskamõisa Pärimuskeskus 360 eurot Põhja-Viljandimaa rahvarõivaste tuulutamise-õppepäeva korraldamiseks Jaskamõisas;
 3. MTÜ-le Suure-Jaani Kergejõustikuklubi 1000 eurot treenitavatele lastele võistlusvarustuse soetamiseks;
 4. MTÜ-le Kootsi Külaselts 700 eurot Kootsi ja Karjasoo külade platsil asuva kiige renoveerimiseks;
 5. MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts 450 eurot külateatrite festivali korraldamiseks ja Kuhjavere küla kaardi uuendamiseks;
 6. MTÜ-le Viljandimaa Lasterikkad 1000 eurot lasterikaste perede materiaalse ja psühholoogilise kindlustunde tugevdamiseks;
 7. SK Võhma MTÜ-le 800 eurot Võhma pentangiväljaku, staadioni, võrkpalli liivaväljaku ja terviseraja populariseerimine;
 8. MTÜ-le Suure-Jaani United 1000 eurot juubeliturniiri „XV Suure-Jaani CUP 2023" saalijalgpalliturniiri korraldamiseks ja läbiviimiseks.

29. detsembril 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Tipu Looduskool kokku 1300 eurot:

 1. PRIA Leader projekti „Tipu Looduskooli ringitegevuse käivitamine" kaasfinantseeringuks 400 eurot;
 2. KOP kevadvoor 2022 projekti „Tipu koolimaja uksed avatuks, I etapp" kaasfinantseeringuks 400 eurot;
 3. KOP sügisvoor 2022 projekti „Õhksoojuspump Tipu külamajale" kaasfinantseeringuks 200 eurot
 4. projekti "Kohvikutepäev „Soomaalasele külla 2023"" kaasfinantseeringuks 300 eurot.

29. detsembril 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus EELK Suure-Jaani Johannese Kogudusele kokku 3440 eurot:

 1. PRIA Leader projekti „Kaunis ja Turvaline kogukonnakeskus ning kogukonnatöö vahendid Suure-Jaanis" kaasfinantseeringuks 3100 eurot;
 2. KOP Kevadvoor 2022 projekti „Suure-Jaani kiriku info- ja näitusetarvikud" kaasfinantseeringuks 190 eurot;
 3. projekti „Pillide kuninga sünnipäev: Suure-Jaani orelipüha" kaasfinantseeringuks 150 eurot.

26. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 03200 Päästeteenistus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Kõpu Tuletõrjeselts 1500 eurot toetust vabatahtliku päästeteenistuse arendamiseks.

26. oktoobril 2022 eraldati tegevusalalt 0951011 Teiste KOV huvihariduse koolitusteenus MTÜ-le Spordiklubi Tääksi noorte sporditegevuseks toetust summas 1260 eurot perioodil 01.10.–31.12.2022.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus A.K.-le lasteluule-värvimisraamatu „Üks päikest täis päev" välja andmise kaasfinantseeringuks 200 eurot.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Ülde Küla Selts projekti „Ülde külas Ülde Rock 2022" kaasfinantseeringuks 1500 eurot.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810402 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) V.A.-le 300 eurot toetust osalemiseks Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri kontsertreisil Mindenis, Saksamaal.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) EELK Pilistvere Kogudusele 1500 eurot toetust Pilistvere kihelkonna lastelaagri korraldamiseks.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810202 Sporditegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le SK Kirm 1811 eurot toetust keskealistele ja vanematele korvpalluritele võimaluse pakkumiseks koos treenimiseks ja võistlemiseks.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Kildu Ratsaklubi 1000 eurot toetust üle-eestilise takistussõiduvõistluse Ponikarikas III etapi läbi viimiseks Kildu ratsakeskuses.

19. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Arengu Helin 980 eurot toetust rahvusvahelise isetegevusteatrite koostöö arendamiseks ning Soome ja Eesti ühise harrastusnäitlejate etenduse loomiseks ja etendamiseks.

12. oktoobril 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Religioon Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudusele kiriku pikihoone katuse restaureerimiseks projektile „Suure-Jaani kiriku katuste restaureerimine II etapp. Pikihoone katuse I etapp/järk" kaasfinantseeringuks 39 000 eurot.

27. septembril 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Võhma Vaba Aja Selts Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti „Võhma linna kogukonna ühistegevusteks vajalike vahendite soetamine" kaasfinantseeringuks 241 eurot.

26. juulil 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2022. aasta kevadvooru meetme 1 projekti „XVIII Kuhjavere külateatrite festival" kaasfinantseeringuks 204 eurot. 

12. juulil 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus Eesti  Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele Eesti Kultuurkapitali rahastatud projektile „Pühade Aleksandrite õigeusu koori kontsert Suure-Jaani õigeusu kirikus 5. august 2022" kaasfinantseeringuks 390 eurot.

12. juulil 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Kõpu Naisselts Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti  „Kogukonna koostöö kõpu piirkonnas" kaasfinantseeringuks 185 eurot.

12. juulil 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule PRIA LEADER-programmist MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu rahastatud projekti „Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku elektripaigaldise ehitustööd " kaasfinantseeringuks 15 000 eurot.

12. juulil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts 435 eurot toetust Rohelise Jõemaa Koostöökogule esitatud LEADER projekti „Seltsile kuuluvate puitehitiste uuendamine" täiendavaks finantseerimiseks.

5. juulil 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus:

 1. MTÜ-le Koksvere Maanaiste Selts PRIA Leader projekti „Koksvere seltsimaja saali põranda uuendamine" kaasfinantseeringuks 1987 eurot;
 2. MTÜ-le SK Sakala Biathlon Kohaliku omaalgatuse programmi projekti „Suusavarustuse soetamine laste treeninguteks" kaasfinantseeringuks 355 eurot ja PRIA Leader projekti „Õhkrelvade soetamine noortespordi edendamiseks" kaasfinantseeringuks 568 eurot; kaasfinantseeringud kokku summas 923 eurot;
 3. MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts MTÜ Rohelise Jõemaa Leader projekti „Seltsile kuuluvate puitehitiste uuendamine" kaasfinantseeringuks 743 eurot;
 4. MTÜ-le Kodupaik Metsküla Kohaliku omaalgatuse programmi projekti „Metsküla piirkonna suvine pööripäev ja küla arengupäev 2022" kaasfinantseeringuks 210 eurot;
 5. MTÜ-le Sürgavere Küla Selts Rohelise Jõemaa Koostöökogu projekti „Kvaliteetsed õppevahendid Sürgavere Tehnikaringile" kaasfinantseeringuks 1349 eurot.

31. mail 2022 eraldati MTÜ-le Johann Köleri Muuseumi Ühing 2022. aastal tegevustoetust 400 eurot.

31, mail 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) mittetulundusühingule Temufi 2925 eurot toetust uuslavastuse „Einstein ja Margarita" korraldamise kulude katteks. 

31. mail 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Kodupaik Metsküla 450 eurot toetust Metsküla kujutavate meenete soetamise kulude katteks. 

31. mail 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus OÜ-le Rondellus kaasfinantseeringuks 400 eurot.

17. mail 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus EELK Kõpu Peetri kogudusele PRIA Leader projekti „Kellahääl kutsub õue" kaasfinantseeringuks 2750 eurot ja Muinsuskaitseameti projekti „Kõpu altarimaali raami restaureerimine" kaasfinantseeringuks 400 eurot.

17. mail 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus EELK Suure-Jaani Johannese kogudusele PRIA Leader projekti „Suure-Jaani kellahelin turvalisest tornist" kaasfinantseeringuks 1900 eurot.

3. mail 2022 eraldati eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Tipu Looduskool MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu meetme 4 jätkusuutlik kogukond ja külakeskused projekti „Uus katus Tipu koolimajale" kaasfinantseeringuks 9050 eurot.

28. märtsil 2022 eraldati mittetulundusühingutele 2022. aastal tegevustoetust järgmiselt:

MTÜ Kodupaik Metsküla 400
MTÜ Suure-Jaani Vibuklubi 400
MTÜ Spordiklubi Tääksi 400
MTÜ Spordiklubi Võhma 400
MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga 400
MTÜ Ühtne Võhmaküla 400
MTÜ Koksvere Maanaiste Selts 400
MTÜ Spordiklubi Vanad Olümpiaalad 400
MTÜ Viljandimaa Spordiklubi Olustvere 400
MTÜ Kuhjavere Küla Selts 400
MTÜ Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka külaselts 400
MTÜ Kootsi Külaselts 400
MTÜ Sürgavere Küla Selts 400
MTÜ Kõpu Naisselts 400
MTÜ Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts "Rukkilill" 400
MTÜ Olustvere Maanaiste Selts 400
MTÜ Kildu Külade Ühendus 400
EELK Suure-Jaani Johannese kogudus 400
MTÜ Supsi ja Seruküla külaselts 400
EELK Kõpu Peetri kogudus 400
MTÜ Arengu Helin 400
MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United 400
MTÜ SK Kirm 400
MTÜ Jaska Külaselts 400
MTÜ Jaska Pärimuskeskus 400
MTÜ Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing 400
MTÜ Võhma Vaba Aja Selts 400
MTÜ Tipu Looduskool 200
MTÜ Viljandi Tuled 200
MTÜ Kõidama Küla Selts 200
MTÜ Suure-Jaani Disc Golf Club 200
MTÜ Spordiklubi Aimla 200
MTÜ Suure-Jaani Kultuurikoda 200
MTÜ Tähetorn Orion 200
MTÜ Tääksi Villaveski 200


28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Viljandimaa Lasterikkad 2000 eurot toetust ühingu 2022. aasta tegevuste katteks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt Politsei (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Viljandimaa Abipolitseinikud 3000 eurot toetust abipolitseinike tegevuste arendamiseks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Ühtne Võhmaküla 700 eurot toetust XII Kunstilaagri ja Muusikaline Muinastulede Öö korraldamise kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810202 Sporditegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Suure-Jaani Vibuklubi 1700 eurot toetust 16.-20. märtsil Soomes Seinajokis toimunud EIAC Euroopa Sisemeistrivõistlused maastikvibul osalemise kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Suure-Jaani Kultuurikoda 250 eurot toetust kursuse „Kihelkondlike kinnaste kudumine Suure-Jaanis kevadtalvel 2022" korraldamise kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810202 Sporditegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Spordiklubi Võhma 1100 eurot toetust Võhma piirkonnas sporditegevuse korraldamise kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810202 Sporditegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le SK Kirm 400 eurot toetust võistluste korraldamiseks ning kunstmuru väljaku hooldamiseks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810202 Sporditegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Spordiklubi Suure-Jaani United 5000 eurot toetust Eesti meistrivõistlustel jalgpallis (nii laste kui ka meeste ja naiste võistkondadega) osalemise kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810202 Sporditegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le SK Sakala Biathlon 1500 eurot toetust noortevõistlustel osalemise kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) Rasmus Laansalule (Laansalu) 3000 eurot toetust sündmuse „Suur Maasturite Suvesõit 2022" korraldamise (võistluskeskuse rent, ajavõtusüsteemi rent, jälgimissüsteemi rent) kulude katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Musica Sacra 750 eurot toetust III Viljandi Orelifestivali 2022 kontsertide korraldamiseks Põhja-Sakala valla kirikutes.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) ) MTÜ-le Jaskamõisa Pärimuskeskus 500 eurot toetust Põhja- Viljandimaa VI rahvarõivaste tuulutamise õppepäeva korraldamiseks Jaskamõisas.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Kõpu Naisselts 400 eurot toetusust kogemusekskursioon Ventspilsi korraldamise (osaline transpordi kulu) katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Johann Köleri Muuseumi Ühing 400 eurot toetust „Köleri päev" Vastemõisas 08.03 korraldamise katteks.

28. märtsil 2022 eraldati eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) MTÜ-le Jaska Külaselts 850 eurot toetust Jaska külaplatsi varjualuse seinte ja katuse ehitamiseks ning elektrikilbi ja juhtmestiku paigaldamiseks.