Eelarve ja majandusaasta aruanne 2021

Põhja-Sakala valla 2021. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Põhja-Sakala valla tulumaksu laekumine 2021

Põhja-Sakala valla maamaksu laekumine 2021

Põhja-Sakala valla reservfondi kasutamine 2021

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia