Eelarve ja majandusaasta aruanne 2021

Põhja-Sakala valla 2021. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

  • Põhja-Sakala vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne Põhja-Sakala valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande osas

Põhja-Sakala valla tulumaksu laekumine 2021

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024