Eelarve 2023

11/16/23

Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve:

Lühiülevaade Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarvest

Põhja-Sakala valla 2023. aasta alaeelarved

Põhja-Sakala valla 2023. aasta lisaeelarve

 

EELNÕU Põhja-Sakala valla 2023. aasta lisaeelarve

Põhja-Sakala valla 2023. aasta lisaeelarve, eelnõu nr 292

 

EELNÕU Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve, eelnõu nr 172

seisuga 01.12.2022      seisuga 16.12.2022      seisuga 10.02.2023 seisuga 17.03.2023

eelarve määrus

eelarve määrus eelarve määrus eelarve määrus

koondeelarve

koondeelarve koondeelarve koondeelarve

tegevusalade kaupa

tegevusalade kaupa valdkondade eelarve valdkondade eelarve

seletuskiri

seletuskiri seletuskiri seletuskiri

 

Menetlusdokumendid

Põhja-Sakala valla eelarve menetlemine:

vallavolikogu 22.02.2023 protokoll nr 22
  23.03.2023 protokoll nr 23
  26.10.2023 protokoll nr 30
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 15.02.2023 protokoll nr 14
  16.03.2023 protokoll nr 15
volikogu sotsiaalkomisjon 16.02.2023 protokoll nr 13
  16.03.2023 protokoll nr 14
volikogu haridus- ja kultuurikomisjon 13.03.2023 protokoll nr 15

 

Põhja-Sakala valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne