Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

TUTVU EELNÕUDEGA:

* Volikogu arutles ja võttis ettepanekute osas seisukoha 26.11.2020 toimunud istungil, mida on võimalik järele vaadata SIIT.

 

----------

Kutsume teid kaasa rääkima ja oma ettepanekuid esitama Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamisel!

Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas oma 24. septembri istungil Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 muutmise ning kehtestas arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 12.10.2020.

Muudatusettepanekuid saab esitada:

  • e-kirjaga, aadressil ;
  • paberkandjal, Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Hetkel kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda SIIN või Riigi Teatajas (arengukava ja eelarvestrateegia).

 

Lisainfo: arendusspetsialist Erki Heinaste, , tel 5190 0865 või
finantsteenistuse juht Kaja Toom, , tel 5691 6547