Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Projekteerimistingimuste andmine elektrituuliku püstitamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhmassaare külas Järve katastriüksusele (75902:001:0033) elektrituuliku püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 07.09.2023 – 21.09.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt  21.09.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.

 

Projekteerimistingimuste andmine elamute katusekallete täpsustamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Lai tn 27 (61501:001:0195), Lai tn 29 (61501:001:0196) ja Lai tn 31 (61501:001:0197) kinnistutel kehtivas Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringus käsitletud katusekallete täpsustamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 04.09.–18.09.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 19.09.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.

 

Projekteerimistingimuste andmine kõrvalhoone laiendamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas J. Köleri tn 33 kinnistul (katastritunnus 76001:006:0018) kõrvalhoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 04.09.–18.09.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 19.09.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.

Projekteerimistingimuste andmine tootmishoone laiendamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhma linnas Kauba tn 5 (katastritunnus 91201:001:0007) ja Tallinna tn 10 (katastritunnus 91201:001:0167) kinnistutel tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 04.09.–18.09.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 19.09.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.