Eeskirjad ja korrad

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 26 on moodustatud kultuurivaldkonnas mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotluste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks komisjon koosseisus:

Kaja Leppik, Dagmar Hoder, Riina Pakane, Silvi Annus ja Raivo Nõmm.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.03.2022 korraldusega nr 112 kinnitati Põhja-Sakala valla mittetulundusühingutele 2022. aastal makstava tegevustoetuse ülemmäär järgmiselt:

  • mittetulundusühingutele liikmete arvuga kuni 15 (k.a) – 200 eurot;
  • mittetulundusühingutele liikmete arvuga 16 ja rohkem – 400 eurot.

Eraldatud tegevustoetused mittetulundusühingutele.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldus nr 188
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldus nr 211
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldus nr 151
 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut