Eeskirjad ja korrad

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 732 on moodustatud mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks komisjon koosseisus:

kultuurispetsialist Evelyn Härm – komisjoni esimees,

kogukonnaühenduste esindaja Kaja Leppik,
spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Adamson,
arendusspetsialist Erki Heinaste.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldusega nr 187 kinnitati Põhja-Sakala valla mittetulundusühingutele 2020. aastal makstava tegevustoetuse ülemmäär järgmiselt:

  • mittetulundusühingutele liikmete arvuga kuni 15 (k.a) - 200 eurot;
  • mittetulundusühingutele liikmete arvuga 16 ja rohkem - 400 eurot.

2020. aastaks eraldatud tegevustoetused mittetulundusühingutele.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldus nr 188
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldus nr 211
 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut