Eeskirjad ja korrad

 

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (jõustus 01.08.2023)

Taotlusi saab esitada Põhja-Sakala valla iseteeninduskeskkonnas (SPOKU)

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

Vana korra järgi tuleb sel aastal esitada toetuse kasutamise aruanne

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 26 on moodustatud kultuurivaldkonnas mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotluste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks komisjon koosseisus:

Kaja Leppik, Dagmar Hoder, Riina Pakane, Silvi Annus ja Raivo Nõmm.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 225 kinnitati Põhja-Sakala valla mittetulundusühingutele ja seltsingutele 2023. aastal makstava tegevustoetuse ülemmäär järgmiselt:

  • mittetulundusühingutele ja seltsingutele liikmete arvuga kuni 15 (k.a) – 100 eurot;
  • mittetulundusühingutele ja seltsingutele liikmete arvuga 16 ja rohkem – 200 eurot.

 

Eraldatud tegevustoetused mittetulundusühingutele.

 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm

 

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldusega nr 33 on moodustatud vallas antavate tunnustuste saajate kandidaatide esitamiseks komisjon koosseisus: vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees, vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktor, vallasekretär, spordikorraldaja, vallavanem.
Komisjoni volitused kehtivad vallavalitsuse käesoleva koosseisu volituste kehtivuse lõpuni.

 

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut