Huvikoolid

Tallinna 24, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
e-post: huvikool@suure-jaani.ee
 

Hoolekogu koosseis: kooli pidaja esindaja: Arnold Pastak; gümnaasiumi õpetajate esindaja: Rihet Aver; huvikooli õpetajate esindaja: Kärt Kaljaspolik; gümnaasiumi lapsevanemate esindajad: Riina Hunt, Tiina Pihlak, Ave Vendelin; huvikooli lapsevanemate esindajad: Vahur Vingisaar, Tiina Randaru; õpilaste esindajad: Sirelin Märtens, Mai-Marii Kibar, Elisabeth Merendi, Robin Lepik

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldus nr 858 "Hoolekogu koosseisu kinnitamine"

 

Suure-Jaani Muusikakool
Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
e-post: erki.sepp@gmail.com
Direktori kt: Katrin Nurk 
Facebooki lehekülg: Suure-Jaani Muusikakool

 

Registrikood: 75034554
Veski 12, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa
e-post: kristel@kool.vohma.ee
Direktor Kristel Vahtra
Facebooki lehekülg: Võhma muusikakool
 
Hoolekogu koosseis:  kooli pidaja esindaja: abivallavanem Kaie Toobal; vanemate esindajad: Ly Aasaküla, Astrid Valo; õpetajate esindajad: Kristi Oolo, Maarika Reimand