Keskkonnamõjude hindamine

  • Keskkonnaamet teatab Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

2019-07-03 Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva KMH aruanne (7.49 MB, PDF)(7,49 MB) ja selle lisamaterjalid (17.83 MB, PDF) (17,83 MB)

  • Keskkonnaamet teatab Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

2019-07-03 Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva KMH aruanne (7.3 MB, PDF) (7,3 MB) ja selle lisamaterjalid(12.08 MB, PDF)(12 MB)

  • Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH

2016-06-21 Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH täiendatud ja parandatud aruanne (46.97 MB, PDF)

2019-10-09 Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH täiendatud ja parandatud aruanne (10.48 MB, PDF) ja selle lisad 1-8 (2.73 MB, PDF)9-16 (15.51 MB, PDF)17-24 (19.07 MB, PDF) ja 26-27, 30-32 (18.51 MB, ZIP). KMH aruande lisad 1-24 on aruande 2016. a versioonist (tehtud väljavõte)