Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatised komisjonid

Alatised komisjonid

Põhja-Sakala valla kriisikomisjon:

vallavanem Karel Tölp – komisjoni esimees;
abivallavanem Jaanus Rahula;
abivallavanem Kaie Toobal;
haldusspetsialist Ivo Kralle;
AS Suure-Jaani Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse;
sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivson;
Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno Ruut;
piirkonnapolitseinik Piret Kass;
keskkonnaspetsialist;
Kõpu PM OÜ juhatuse liige Tõnu Vreimann;
FIE Jargo Kundla;
OÜ Essi Agro juhatuse liige Tõnis Riisk;
Sürgavere PM juhatuse liige Aarne Ots.

 
 
 

 

Vallalehe Leole kolleegiumi koosolekute protokollid

 

Ajutised komisjonid

Ajutiste komisjonide koosolekute protokollid