Kõpu alevik

 
Pindala 3,02 km2.
 
Elanike arv (seisuga 01.01.2024) 256.
 
Kõpu asustus on kujunenud aastatuhandete jooksul. Esmakordselt mainitakse ajalooürikutes Kõpu asulat 1481. a, vanim ajalooline leid pärineb II saj, milleks on kaelavõru. Kõpu mõisat mainitakse esmakordselt 1593. a. 
 
Kõpu alevik paikneb Viljandi – Kilingi-Nõmme maantee ääres. Alevikus on tuletõrjedepoo, kus tegutseb MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts; perearstikeskus OÜ Terviseagentuur korraldamisel; Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus; Kõpu põhikool, kus põhikooli osa tegutseb Suure-Kõpu mõisas ja 2 lasteaiarühma 2009. aastal renoveeritud hoones, samas majas asub raamatukogu; Kõpu spordihoone; postiteenused on kättesaadavad VTÜ A&O Kõpu kauplusest; majutusettevõte OÜ Kõpu Kõrtsitalu; puidufirmad OÜ Kõpu puit ja OÜ Raamsaag; Kõpu kalmistu, mida hooldab OÜ Miralda; Kõpu kirik EELK Kõpu Peetri kogudus. Riigimetsa haldamisega tegeleb RMK Viljandimaa metskond. 
 
Kõpu Põhikool tegutseb endises mõisahoones – Suure-Kõpu mõisas, milles alustati haridustegevust 1921. a Suure-Kõpu 6-klassilise Koolina. Aastate jooksul on muudetud kooli nimetust ning tänaseks päevaks on Kõpu Põhikool 9-klassiline 56 õpilase ja 29 lasteaialapsega (seisuga 2024. a kevad). 
 
Koolihoone asub kaunis mõisapargis, mida on viimase paari aasta jooksul püütud kujundada ja korrastada. Pargis on mõisaaegadest rikkalik puude ja põõsaste kooslus ning nende seas leidub haruldasi liike nagu torkav kuusk, euroopa lehis, lõhislehine kask, hõbehaab, erinevad nululiigid jne. 
 
Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse struktuuriüksuse – Kõpu sotsiaalteenuste keskuse kahel korrusel on 13 eluruumi (II korrusel oli 1999–2009. a lasteaed). 
 
Aleviku südames asub praeguseni tegutsev Kõpu kirik, ehitatud 1825. a. 1999. a suvel teostati kirikuhoone katuse renoveerimine.
 
Tegutsevad eakate klubi Härmalõng ja MTÜ Kõpu Külade Selts. Klubi Härmalõng saab kokku kord kuus lasteaiahoone saalis.