Mittetulundusühingud Kõpu paikkonnas

5/31/24

 

Nimi Kood Aadress Kontaktid

Mittetulundusühing Väike-Männiku Talumuuseum

80125767

Iia küla, Väike-Männiku, 71211

5599 2990
edukuill@gmail.com

Eesti Mõisakoolide Ühendus

80189141

Kõpu alevik, Tipu tn 17, 71012

511 1099
estmoisakool@gmail.com

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri Kogudus

80211082

Kõpu alevik, Pärnu mnt 1, 71201

5348 5573
hedi.vilumaa@eelk.ee

Kõpu Tuletõrjeselts

80279708

Kõpu alevik, Viljandi mnt 8, 71201

509 8534
tts@kopu.ee

Mittetulundusühing Pizzafest 80632576 Kõpu alevik, Oja tn 10, 71201 kadrilinder@gmail.com

Mittetulundusühing Viljandimaa Mõisad

80138824

Kõpu alevik, Viljandi mnt 1, 71201

tonukiviloo@gmail.com

MTÜ Kire Avastaja

80400127

Kõpu alevik, Käänapuu, 71201

5667 3174
jaanika.toome@gmail.com

MTÜ Kõpu Külade Selts

80305481

Kõpu alevik, Tipu tn 6, 71201

528 4741
tiinalinder@gmail.com

Soomaa Koda

80380608

Kõpu alevik, Are, 71201

512 5592
liina.gross@folk.ee

Supsi ja Seruküla külaselts

80217481

Supsi küla, Supsikõrtsi, 71205

5353 6961
marjegreen@gmail.com

Mittetulundusühing Tipu Looduskool

80253689

Tipu küla, Tipu kool/2, 71211

5353 6961
info@tipulooduskool.ee

Teesoo Laskurklubi

80159855

Uia küla, Maasikmäe, 71201

505 5573
ilmar.lind@mail.ee

 

Author: ANGELA HÄRM