Jäätmete liigid ja nende käitlus

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Olmejäätmeid tuleb sortida juba nende tekkekohas. Sellega tagame jäätmete kõrgema kvaliteedi ja parema ringlussevõtu võimaluse.

Jäätmete sortimine on keskkonnasõbralik tegu, mille tulemusena saab materjale taaskasutada ning kokkuvõttes hoitakse kokku loodusressursse.

Meie keskkonnateadlik käitumine parandab otseselt meie kõigi elukeskkonda – toimiv jäätmekäitlussüsteem hoiab metsaalused prügist puhtad ning tagab, et meie tervist ei kahjustaks näiteks keskkonda sattunud ohtlikud jäätmed.

Mida hoolikamalt jäätmeid sordime  ja mida rohkem neid taaskasutusse saadame, seda vähem jääb neid segaolmejäätmete konteinerisse ning seda vähem tuleb meil jäätmeveo eest maksta.

Vaata lehelt kuhuviia.ee, kus on kõige lähem koht jäätmete äraandmiseks ning tutvu ka jäätmete sortimisõpetusega.

Jäätmete liigid:

Pakendijäätmed Aia- ja pargijäätmed
Vanapaberi- ja papijäätmed Biolagunevad köögijäätmed
Ohtlikud jäätmed Segaolmejäätmed
Kasutatud patareid Romusõidukid
Vanad ravimid Tekstiilijäätmed
Kasutatud kodutehnika Suurjäätmed
Kasutatud rehvid Asbest ja eterniit 
Ehitusjäätmed  


Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia tühjalt ja kokkusurutult selleks ettenähtud kogumispunktidesse või jäätmejaama.

Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid:

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)              

Üleriigilist karastusjookide- ja madala alkoholi sisaldusega jookide pakendite tagatisrahasüsteemi korraldab Eesti Pandipakend OÜ.     

Pakendikonteinerisse tuleb panna:

 • plastpakendite jäätmed (jogurti- ja võitopsid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, ketsupi- ja majoneesipudelid, šampoonipudelid, plastnõud ja –karbid jm. puhtad plastpakendid);
 • klaaspakendite jäätmed (värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, kõik pandimärgita klaasist pudelid, purgid jm puhtad klaaspakendid);
 • metallpakendite jäätmed (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpakendid);
 • joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid jm. puhtad kartongpakendid);
 • paber-papp pakend (pappkastid ja -parbid, paberkotid ja muud puhtad paberpakendid).

Pakendikonteinerisse ei tohi panna: toiduga määrdunud pakendeid, plastist mänguasju, ohtlike ainete pakendeid (nt kodukeemia), aerosoolpudeleid, akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne.

Oluline on sortimisel arvestada mõistlikkuse printsiipi- kui pakendit pole võimalik ilma nõudepesuvahendi ja kuuma veeta puhtaks pesta, siis on õigem panna see olmeprügisse.

Ø  Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi Suure-Jaani Konsumi ja Meie Toidukaubad, Olustvere Konsumi, Sürgavere A ja O, Vastemõisa A ja O, Mudiste, Kõo A ja O, Pilistvere, Kõpu A ja O, Võhma Konsumi ja Meie Toidukaubad kaupluste juures asuvasse pakendi tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha tagasi. Tagatisraha summad on üldised kõikidele pakenditele ning alates 1. veebruarist 2015 on summaks 10 senti.

(tagasi üles)

Vanapaberi konteinerisse sobivad:

 • ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid;
 • töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber;
 • ümbrikud, kaanteta raamatud.

Paberi ja papi mahutisse ei tohi panna määrdunud või vettinud paberit ja pappi, majapidamispaberit, kasutatud pabernõusid, kartongist joogipakendeid, kilet, fooliumi- ja kopeerpaberit.

Vanapaberi ja kartongi on võimalik tasuta ära anda Suure-Jaani ja Võhma jäätmejaamas.

(tagasi üles)

Ohtlikud on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlike ainete pakendid ei ole tühjana ohtlikud, aga kui pakendisse on jäänud küllalt palju ohtlikku ainet ja seda ei ole võimalik või ei soovita enam kasutada, siis tuleb see koos pakendiga viia Olustvere keskkonnajaama kogumispunkti või Suure-Jaani jäätmejaama või Võhma jäätmejaama.

Tooted, mis sisaldavad ohtlikke ja mürgiseid aineid on märgistatud vastavate ohutusmärgistega.

Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks:

 • aegunud ravimid ja muud tervishoiujäätmed (süstlad, ampullid);
 • päevavalgus- ja säästulambid;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
 • õlifiltrid, õli sisaldavad puhastuskaltsud;
 • lahustid ja lahustit sisaldavad värvi-, laki-, liimi- ja hereetiku jäägid;
 • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
 • kodukeemia (pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
 • kasutatud patareid ja akud;
 • telerid, arvutid, monitorid ja mobiiltelefonid või muud patareisid ja akusid sisaldav elektroonika;
 • külmkapid terve jahutussüsteemiga.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda liigiti, muudest jäätmetest eraldi!

(tagasi üles)

Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta. Poodides on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.

Kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) on kohustatud tasuta tagasi võtma kasutatud patareid sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte. Vastav teave peab olema müügikohas nähtaval kohal.

Kasutatud patareid võetakse tasuta vastu ka Suure-Jaani jäätmejaamas, Võhma jäätmejaamas ja Olustvere keskkonnajaamas.

(tagasi üles)

Vanad ravimid tuleb viia tagasi apteeki, Suure-Jaani jäätmejaama, Võhma jäätmejaama või Olustvere keskkonnajaama.

(tagasi üles)

Elektri- ja elektroonikaseadmete (EES) maaletoojatel ja tootjatel on kohustus tasuta tagasi võtta kodumajapidamistes tekkinud vana kasutatud kodutehnika, sõltumata üleantavate elektroonikaromude arvust.

Kui füüsiline isik soovib osta kauplusest elektri- ja elektroonikaseadme (nt televiisor, külmkapp, raadio vms) on kauplus kohustatud vana samalaadse seadme vastu võtma.

Kauplus ei tohi keelduda uue seadme ostmisel vana samalaadse seadme vastu võtmisest! Juhul kui uue seadme ostmisel vana seadet kohe kaasas ei ole, võib kauplus keelduda selle vastu võtmisest hiljem.

Väikseid elektroonikaseadmeid peavad kõik elektroonikat müüvad poed tasuta vastu võtma isegi siis, kui uut asemele ei osteta.

Elektri- ja elektroonika seadmed saab viia Suure-Jaani jäätmejaama, Võhma jäätmejaama ja Olustvere keskkonnajaama.

Täpsem info Tootjavastutusorganisatsioonide kodulehelt:
MTÜ EES-Ringlus
MTÜ Eesti Elektroonikaromu
Ekogaisma Eesti OÜ

Tagastatavad elektroonika seadmed peavad olema komplektsed. Mittekomplektseid külmikuid võetakse vastu ainult tasu eest.

(tagasi üles)

Rehvide kasutaja peab koguma vanarehvid lahus muudest jäätmetest!

Rehvide kasutaja võib jätta oma kasutuskõlbmatud rehvid rehvitöökotta või müügisalongi tasuta.

Elanikelt vanarehvide tasuta vastuvõtmine toimub Suure-Jaani jäätmejaamas, Võhma jäätmejaamas ja Olustvere keskkonnajaamas.

MTÜ Rehviringlus kogumispunktide aadressid leiad SIIT.

(tagasi üles)

Ehitusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmed ei ole suurjäätmed.

Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada vallavalitsuse kinnitatud jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Vormi leiate siit.

Jäätmevaldajal on otstarbekas sortida ehitusjäätmed liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sortida:

 • puit
 • kile
 • metall (eraldi must- ja värviline metall)
 • kiletamata paber ja kartong
 • raudbetoon- ja betoondetailid
 • asfalt
 • mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.)
 • olmejäätmed
 • ohtlikud jäätmed (lahustid ja lahusti sisaldavad värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pinnas või muud materjalid jne.)

Põhja-Sakala valla elanikelt võetakse ehitusjäätmeid vastu Suure-Jaani jäätmejaamas ja Võhma jäätmejaamas vastavalt kehtivale hinnakirjale.

(tagasi üles)

Aia- ja pargijäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistul. Nii säästate jäätmeveokulusid ning lisaks valmib kompostmuld, mida saab kasutada aias väetisena. Aia -ja pargijäätmeid (niidetud muru, puulehed, oksad jms) on lubatud kompostida lahtiselt aunades. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti.

Aia- ja pargijäätmeid saab valla elanik üle anda Suure-Jaani jäätmejaamas ja Võhma jäätmejaamas vastavalt kehtivale hinnakirjale.

(tagasi üles)

Biolagunevad jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistul koos aia- ja pargijäätmetega.

Biolagunevad jäätmed on näiteks puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos filtriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid ning aia- ja pargijäätmed, nagu lehed, väiksemad taimed jms. Biolagunevatest jäätmetest saab head komposti taimedele.

Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi!

(tagasi üles)

Segaolmejäätmed (ehk olmeprügi) on näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk jms.

Segaolmejäätmed tuleb koguda eraldi ning viia oma majapidamise konteinerisse.

(tagasi üles)

Romusõiduk ja paljud kasutatud autoosad on ohtlikud jäätmed, milles sisalduvad ained avaldavad kahjulikku mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Romusõidukit tohib  lammutada ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Romusõiduki lammutamine ise või üleandmine lammutamiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete jäätmeluba, ei ole lubatud .

Romusõidukid  tuleb viia autolammutustöökotta (romulasse). Tänasel päeval on romusõidukil positiivne väärtus, mis tähendab, et sõiduki viimisel käitlejale makstakse omanikule reaalset raha. Romusõiduki vastuvõtmisel on tootja kohustatud tasuta vastu võtma ka kuni 4 sõiduki küljes olevat rehvi ning sõidukiga kaasas oleva tagavararehvi ning korraldama nende taaskasutuse.

Romusõiduki käitluskoht (näiteks kogumiskoht, lammutuskoda) peab esitama Maanteeameti liiklusregistrile lammutustõendi elektrooniliselt sisestades selle vahetult andmebaasi. Romusõiduki üleandnud isikule väljastatakse lammutustõend paberil ainult viimase nõudmisel. Sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ainult lammutustõendi alusel.

Keskkonnaameti e-teenuste portaalist leiab kõige täpsema info, kas konkreetsel ettevõttel on olemas jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsents romusõidukite kogumiseks ja lammutamiseks.

Lisainfo sõidukite maaletoojatelt või Autolammutuste Liidu kodulehelt.

(tagasi üles)

Kodumajapidamises tekkivad kasutuskõlbmatud tekstiilijäätmed (riietusesemed) on olmejäätmed, mille kogumine ja vedu on korraldatud läbi korraldatud jäätmeveo.

Puhtad riided saab viia  lähimasse  taaskasutuskeskusesse. Lisaks Uuskasutuskeskuse poodidele võib kasutatud esemeid pakkuda ka Punasele Ristile, Päästearmeele, erinevatele kiriklikele abiorganisatsioonidele, suurperede ühendustele, lastekodudele ja varjupaikadesse. Alati tuleks helistada ja küsida, kas ja mida neil täpselt vaja võiks minna.

Uuskasutuskeskustesse saab annetada asju, mis on muutunud üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt veel kasutuskõlbulikud, puhtad ja terved. Uuskasutuskeskus hoolitseb selle eest, et neile toodud kasutatud riided hakkaksid uut elu elama.

Väga kulunud ja katkised riided saab ära anda Suure-Jaani jäätmejaama või Võhma jäätmejaama või teha neist kaltsuvaipu, lapitekke, padjakatteid, kaltsunukke jms.

Prügisse pane ainult need kasutatud  riided, mida kuidagi pole võimalik ümbertöötlemisele suunata, nagu katkised ja lõpuni kulunud jalatsid ja mänguasjad, värvised, õlised või hallitanud riided jms.

Leia lähim uuskasutuskeskus. Helista ja uuri lisa: 5553 3001 või kirjuta info@uuskasutus.ee.

(tagasi üles)

Suurjäätmeteks on suuremõõtmelised jäätmed, mis ei mahu oma mõõtmete tõttu olmejäätmete konteinerisse:

 • Vana mööbel – diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid
 • Sanitaartehnika – vannid, kraanikausid, wc-potid, kraanid, segistid
 • Elektriseadmed – pesu- ja kuivatusmasinad, lambid, elektriradiaatorid, elektrikilbid jt
 • Mahutid ja taara – erinevad plastikust ja metallist mahutid, tünnid ja konteinerid

Suurjäätmete vastuvõtt toimub jäätmejaamades hinnakirja alusel. 

Uuskasutuskeskusele pakutav kasutatud mööbel peab olema tarvitamiskõlbulik. Kui ese on väga halvas seisukorras, siis võid seda pakkuda näiteks poodidele, mis restaureerivad ja müüvad vana mööblit.

(tagasi üles)

Asbest on kasutusel enam kui 3000 tootes ja kasutusalas. Umbes 80% meie vanematest elamutest, tööstus- ja ühiskondlikest hoonetest sisaldavad asbestmaterjale.

Asbesti võib leiduda:

 • Katustes –  laineline eterniit, katusepapp ja -plaadid
 • Seintes – asbesttsementplaadid ja -paneelid
 • Lagedes – pritsasbest soojusisolatsioon, asbesttsementplaadid
 • Hoone vundamendis – hüdroisolatsioon
 • Hoone põrandates – vinüülasbest põrandaplaadid
 • Hoone fassaadides – välisvooder, rõdupiirded
 • Vee- ja kanalisatsioonitorudes – torud, muhvid
 • Elektripaigaldistes – kaablitorud, asbestkartong
 • Kütteseadmetes – katlad, torud, ahjud, pliidid (soojusisolatsiooni- ja tulekaitsematerjalid)
 • Eterniidist ehituselemendid – katuseplaadid, rennid, päiksevarjud

Asbest on ohtlik jääde, mida tuleb teistest jäätmetest eraldi koguda ja üle anda Suure-Jaani jäätmejaama või Võhma jäätmejaama vastavalt jäätmejaama hinnakirjale. 

(tagasi üles)