Olustvere alevik

 
Pindala  1,87 km2.
 
Elanike arv (seisuga 01.01.2024) 389.
 
Olustvere aleviku suurimaks vaatamisväärsuseks on Olustvere mõis ning suurimaks tööandjaks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.
 
Olustvere mõisa hooned ja territoorium kuulub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile ning  kool on Haridusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus – seega kuulub kogu kompleks riigile. Mõis on üheks kooli struktuuriüksuse osaks.
 
Mõisakompleksist tänaseni säilinud on kõik peale kasvuhoone, mis lammutati 1979 uue koolihoone ehitamise käigus, mõisa peahoone puukuur, mis põles 70-ndatel aastatel.  Säilinud on 27 hoonet, sh küünid, kuurid, keldrid. Säilinud on ka G. Kuphaldti projekteeritud mõisapark. Kõige rohkem on ümber ehitatud põlenud tall-tõllakuur, mis ehitati 1957. a õpilaskoduks-spordisaaliks.
 
Olustvere mõis pakub arhitektuuri ja ajalooväärtusena silmailu sarnaselt teistele Eesti mõisatele. Samuti teadmiste saamise võimalust siinsete muuseumite näol (V. Luhti maailmas ainulaadsed puuhobused, mis kujutavad 20. sajandi alguse maatöödes nii hobuseid kui ka inimesi, I. Tilga topiste kogu, L.M. Vene antiikmööbli kollektsioon, 20 sajandi keskpaiga klaasist tarbeesemete kogu, Eesti mõisates viinatootmist tutvustav ekspositsioon jms). Kuna mõis tegutseb teemakodade põhimõttel, seega saab valmistada siin keraamika- ja klaasesemeid endises viinavabrikus, leiba magasiaidas, teha lapi- ja käsitööd endistes valitseja- ja teenijatemajas ning sepiseid sepikojas.  See ongi see, mis eristab mõisa teistest Eesti mõisatest. Eestis on mõisaid, kus on üksikuid teemakodasid (näiteks leivakoda, klaasi- ja keraamikakoda, meekoda), kuid nii mitmekülgset kodade valikut kui Olustveres, mujal ei ole.
 
Olustvere mõisakompleksi arendamise peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa ajaloo- ja arhitektuuriväärtuslike hoonete ja kompleksi terviklikkuse säilimisele ning nende avalikule kasutamisele.
 
Olustvere mõis on osalenud Põllumajandusministeeriumi poolt finantseeritavas programmis „Maal on mõnus", kus aastas ca 2000 põhikooli ja gümnaasiumiõpilasele pakutakse tegevust mõisa teemakodades, tutvustatakse ekspositsioone ning maaelu. Jõulude ajal on mõisas Jõulumaa, mida külastab ca 1000 last ning mille raames osalevad lapsed mõisa teemakodades tegevustes.
 
Olustvere mõisas toimub aastaringselt kontserte, mille piletimüük toimub ka Piletilevi vahendusel. Mõis on tuntud seminaride, konverentside ning perekondlike tähtsündmuste läbiviimise kohana.
 
Mõisa komplekssus, kuuluvus ühte omandisse, võimalus kaasata erinevatesse tegevustesse praktikakäigus õpilasi, õppetalu näol säilinud põllumajanduslik  tootmine.
 
Hooneid on restaureeritud,  alates 2003. aastast suuremad restaureerimised on alljärgnevad: viinavabrik 2009. aastal klaasi- ja keraamikakojaks, tallihoone  – püsiekspositsioonid (Voldemar Luhti puuhobuste kollektsioon ja Ilmar Tilga linnu- ja loomatopised),  miniloomad, hobused, magasiait 2010. aastast – leivakojaks, mõisa  teenijatemaja tekstiilitöökojaks. Meiereihoone 2014. aastal meekojaks jne. Hoonetel vahetatud katuseid, puhastatud ja korrastatud tiike, kõnniteid, pargi kivimüüre, mõisa peahoones tehtud jooksvat remonti.