Rahvastikuregistri teenused

Rahvastikuregister pakub mitmeid teenuseid riigiportaali eesti.ee kaudu. Portaalis saab end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu. Avaldused tuleb digitaalselt allkirjastada.
 

Siseministeeriumi koduleheküljelt leiate vajaliku informatsiooni:


e-rahvastikuregistris on võimalik:

NB! Uuendatud teenus võimaldab sünni registreerimise avaldust esitada ka vanematel, kes ei ole abielus.
Sünni registreerimise avalduse saab edasilükkamatutel juhtudel esitada vallamajas või kohalikes teenuskeskustes kohapeal. Juba esitatud avalduse puhul saate soovi korral paberil sünnitõendi kätte ema elukoha järgsest vallavalitsusest või kohalikust teenuskeskusest.

  • Surmainfo küsimine. Selle e-teenusega saate teada, kas Teile huvi pakkunud inimene on surnud. Surmainfo (nimi, sünni- ja surmaaeg) väljastatakse rahvastikuregistrist isikute kohta, kes on surnud pärast 1. juulit 2010. Kõige täpsema tulemuse saate isikukoodiga otsides.
  • Enda kontaktandmete ja ütluspõhiste andmete muutmine.

 

Täidetavad elukoha registreerimise vormid: