Põhja-Sakala Vallavolikogu alatised komisjonid

Põhja-Sakala Vallavolikogu 7-liikmelised alatised komisjonid:

haridus- ja kultuurikomisjonmille tegevusvaldkondadeks on haridus, noorsootöö, huvitegevus, kultuur, sport, vaba aeg;

eelarve- ja majanduskomisjon, mille tegevusvaldkondadeks on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad;

piirkondliku arengu komisjon, mille tegevusvaldkondadeks on kodanikuühendused, külaliikumine, piirkondade areng, valda läbiv ühistransport;

sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkondadeks on sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ravikindlustus, lastekaitse.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 09.01.2020 otsus nr 169 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"

 

Revisjonikomisjon:

esimees Siim Avi
aseesimees Taivo Lehesmets
liikmed: Kersten Kattai, Tambet Sova, Kaiti Vindi

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tegevuse aruanne (vt volikogu 25.03.2021 istungi protokolli lisafail)

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tegevuse aruanne (vt volikogu 30.01.2020 istungi protokolli lisafail)

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne (vt volikogu 28.02.2019 istungi protokolli lisafail)

Komisjoni 2018. aasta tööplaan; tööplaani muutmine


Haridus- ja kultuurikomisjon:

esimees Tambet Sova
aseesimees Jüri Hansen
liikmed: Erki Adams, Tiit Kruusimäe, Anneli Kundla, Aire Levand, Heilika Ressar

Komisjoni 2018. aasta tööplaan
 

Eelarve- ja majanduskomisjon:

esimees Lembit Kruuse
aseesimees Kersten Kattai
liikmed: Kuldar Kipper, Aare Kolk, Taivo Lehesmets, Jüri Sulg, Ago Vingissar

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tööplaan
 

Piirkondliku arengu komisjon:

esimees Eve Soopa
aseesimees Andrus Keerd
liikmed: Kaja Leppik, Eda Pulla, Arvi Sarjas, Reiko Sülla, Sergei Vassiljev 

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tööplaan
 

Sotsiaalkomisjon:

esimees Anneli Siimussaar
aseesimees Eve Soopa
liikmed: Merit Laan, Elle Leis, Romeo Mukk, Marlen Silm, Malle Vaher

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tööplaan