Mittetulundusühingud

Tegevusalad (teatmik.ee baasil) MTÜ
Põhja-Sakala valla MTÜ-d kokku 113
neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega:  
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 6
veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2
ehitus 3
hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 1
info ja side 2
kinnisvaraalane tegevus 3
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 2
haldus- ja abitegevused 2
avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus  1
haridus 8
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1
kunst, meelelahutus ja vaba aeg 46
muud teenindavad tegevused 53

 

Väljavõte äriregistri avaandmetest (seisuga 08.01.2020):

Nimetus Likvideerimisel Registrisse kantud Pankrotis Kokku
L R N
MTÜ 3 123 0 126