Siseministeeriumi esindajad andsid valitsusele ülevaate elanike kriisivalmiduse tõstmise kavast. Planeeritud tegevuste eesmärk on parandada süsteemselt Eesti inimeste teadlikkust ja oskusi...

Siseministeerium tutvustas valitsusele elanike kriisivalmiduse tõstmise kava

Siseministeeriumi esindajad andsid valitsusele ülevaate elanike kriisivalmiduse tõstmise kavast. Planeeritud tegevuste eesmärk on parandada süsteemselt Eesti inimeste teadlikkust ja oskusi...

Perioodil 17.06.–02.07.2024 on Suure-Jaani postipunkt töötaja puhkuse tõttu suletud. Pakkide saatmiseks või saamiseks soovitame kasutada lähimat pakiautomaati. Võimalus on tellida...

Suure-Jaani postipunkt ajutiselt suletud 17.06.–02.07.2024

Perioodil 17.06.–02.07.2024 on Suure-Jaani postipunkt töötaja puhkuse tõttu suletud. Pakkide saatmiseks või saamiseks soovitame kasutada lähimat pakiautomaati. Võimalus on tellida...

14. juunil lehvivad raudteejaamade perroonidel üle Eesti mustad ja valged lindid, mälestamaks enam kui 10 000 inimest, kelle 1941. aasta 14. juunil Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud...

„Ma ei unusta Sind!“. Naiskodukaitsjad seovad küüditatute mälestuseks raudteeperroonidele leinalindid

14. juunil lehvivad raudteejaamade perroonidel üle Eesti mustad ja valged lindid, mälestamaks enam kui 10 000 inimest, kelle 1941. aasta 14. juunil Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud...

Vastemõisa lasteaed Päevalill pakub tööd: muusikaõpetajale – 0,25 ametikohta liikumisõpetajale – 0,25 ametikohta Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata ...

Vastemõisa lasteaed ootab oma kollektiivi uusi kolleege

Vastemõisa lasteaed Päevalill pakub tööd: muusikaõpetajale – 0,25 ametikohta liikumisõpetajale – 0,25 ametikohta Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata ...

Suure-Jaani võõrustas 11. juunil Järva- ja Viljandimaa omavalitsuste juhte, kes osalesid omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arendamise arenguprogrammis. Programmi eesmärk oli...

Suure-Jaanis toimus KOV ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi kohtumine

Suure-Jaani võõrustas 11. juunil Järva- ja Viljandimaa omavalitsuste juhte, kes osalesid omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arendamise arenguprogrammis. Programmi eesmärk oli...

Sotsiaalküsimustes: Eraldada kahele isikule eluruumi tagamise teenuse raames kasutamiseks korter Võhma linnas ja vormistada teenusleping tagasiulatuvalt tähtajaliselt 01.06.2024 kuni...

Põhja-Sakala vallavalitsuse 11.06.2024 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Eraldada kahele isikule eluruumi tagamise teenuse raames kasutamiseks korter Võhma linnas ja vormistada teenusleping tagasiulatuvalt tähtajaliselt 01.06.2024 kuni...

Pühapäeva, 9. juuni õhtul lõppesid Euroopa Parlamendi valimised. Eestist valitakse Euroopa Liidu esinduskokku seitse liiget. Kuidas jagunesid hääled Põhja-Sakala vallas? Põhja-Sakala...

Euroopa Parlamendi valimiste 2024 tulemused Põhja-Sakala vallas

Pühapäeva, 9. juuni õhtul lõppesid Euroopa Parlamendi valimised. Eestist valitakse Euroopa Liidu esinduskokku seitse liiget. Kuidas jagunesid hääled Põhja-Sakala vallas? Põhja-Sakala...

10. juunil toimus Suure-Jaani kultuurimajas valla parimate õppurite vastuvõtt. Lähtudes Põhja-Sakala valla tunnustamiste korrast, olid vastuvõtule kutsutud need noored, kes lõpetasid gümnaasiumi...

Vallavanem tunnustas parimaid õppureid

10. juunil toimus Suure-Jaani kultuurimajas valla parimate õppurite vastuvõtt. Lähtudes Põhja-Sakala valla tunnustamiste korrast, olid vastuvõtule kutsutud need noored, kes lõpetasid gümnaasiumi...

Põhja-Sakala vallavalitsus annab teada, et huvi eterniidi tasuta jäätmejaama ära andmiseks on oodatust suurem. Äraandmiseks registreeritud eterniidi kogus 50 tonni on juba praegu täitunud ja...

Eterniidi tasuta äraandmise eelregistreerimine lõpetatakse

Põhja-Sakala vallavalitsus annab teada, et huvi eterniidi tasuta jäätmejaama ära andmiseks on oodatust suurem. Äraandmiseks registreeritud eterniidi kogus 50 tonni on juba praegu täitunud ja...

Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab Ülde piirkonna tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku tulemuste avaliku...

Ülde piirkonna tuulepargi eriplaneeringu avalik arutelu

Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab Ülde piirkonna tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku tulemuste avaliku...

Projekteerimistingimuste andmine juurdepääsutee ja jalakäijate tee ehitusprojekti koostamiseks Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest  Vastemõisa küla Posti...

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine juurdepääsutee ja jalakäijate tee ehitusprojekti koostamiseks Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest  Vastemõisa küla Posti...

Põhja-Sakala vald sai Keskkonnainvesteeringute Keskus  SA-lt  toetust eterniidijäätmete kogumise korraldamiseks. Kodumajapidamises tekkinud eterniidijäätmete kogumine on planeeritud...

10. juunil algab eelregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks

Põhja-Sakala vald sai Keskkonnainvesteeringute Keskus  SA-lt  toetust eterniidijäätmete kogumise korraldamiseks. Kodumajapidamises tekkinud eterniidijäätmete kogumine on planeeritud...

Maaleht koostab Eesti suurimat jaanipidude nimekirja ja kutsub kõiki üles oma jaanituli sinna lisama! See on suurepärane võimalus, et meie valla jaanipidu jõuaks läbi Maalehe kümnete...

Maalehe üleskutse: lisage oma jaanituli Eesti suurimasse jaanipidude nimekirja

Maaleht koostab Eesti suurimat jaanipidude nimekirja ja kutsub kõiki üles oma jaanituli sinna lisama! See on suurepärane võimalus, et meie valla jaanipidu jõuaks läbi Maalehe kümnete...

Hea vallarahvas! Olete oodatud kaasa rääkima oma kodukoha jäätmekorralduses. Jäätmekava annab ülevaate Põhja-Sakala valla jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus...

Uuel nädalal on jäätmekava eelnõu avalikud arutelud Kõpus ja Kõos

Hea vallarahvas! Olete oodatud kaasa rääkima oma kodukoha jäätmekorralduses. Jäätmekava annab ülevaate Põhja-Sakala valla jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus...

Alates 10. juunist 2024 kehtestatakse Põhja-Sakala valla jäätmejaamades ja Viljandi jäätmejaamas elanikele tasuta vastuvõetavate jäätmete liigid ja piirkogused. Selle muudatuse eesmärk on...

Põhja-Sakala vallas kehtestatakse jäätmekoguste piirangud

Alates 10. juunist 2024 kehtestatakse Põhja-Sakala valla jäätmejaamades ja Viljandi jäätmejaamas elanikele tasuta vastuvõetavate jäätmete liigid ja piirkogused. Selle muudatuse eesmärk on...

Vallavalitsus esitas vallavolikogule muudatusettepanekutega arengukava koos lisadega. Olulisemate muudatustena on eelarvestrateegia tabelis ära toodud käesoleva aasta eeldatav eelarve täitmine,...

Vallavalitsus esitas vallavolikogule uue arengukava muudatusettepanekud

Vallavalitsus esitas vallavolikogule muudatusettepanekutega arengukava koos lisadega. Olulisemate muudatustena on eelarvestrateegia tabelis ära toodud käesoleva aasta eeldatav eelarve täitmine,...

Täna kell 12 avasid kõik Põhja-Sakala valla viis jaoskonnakomisjoni oma uksed. Kahe tunni jooksul käis üle valla hääletamas kokku 98 inimest: Kõos 13, Kõpus 9, Suure-Jaanis 15, Vastemõisas 19 ja...

Tänasest saab hääletada kõigis valla valimisjaoskondades

Täna kell 12 avasid kõik Põhja-Sakala valla viis jaoskonnakomisjoni oma uksed. Kahe tunni jooksul käis üle valla hääletamas kokku 98 inimest: Kõos 13, Kõpus 9, Suure-Jaanis 15, Vastemõisas 19 ja...

Suure-Jaani Kool ootab oma meeskonda: tugiisikut Sürgavere lasteaeda Tugiisik jälgib ja toetab lapse (laste heaolu rühmakollektiivis, abistab last (lapsi) õppe- ja...

Suure-Jaani kool töötajate otsingul

Suure-Jaani Kool ootab oma meeskonda: tugiisikut Sürgavere lasteaeda Tugiisik jälgib ja toetab lapse (laste heaolu rühmakollektiivis, abistab last (lapsi) õppe- ja...

Põhja-Sakala vald on täiustanud oma taotluste esitamise süsteemi SPOKU erinevate uute taotlusvormidega. Vallakodanikud saavad nüüd mugavalt ja kiiresti esitada mitmeid taotlusi SPOKU...

Põhja-Sakala valla elektrooniline taotluste esitamise süsteem SPOKU täiustub

Põhja-Sakala vald on täiustanud oma taotluste esitamise süsteemi SPOKU erinevate uute taotlusvormidega. Vallakodanikud saavad nüüd mugavalt ja kiiresti esitada mitmeid taotlusi SPOKU...

Sotsiaalküsimustes: Pikendada isikule eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruumi kasutamist ja vormistada eluruumi teenuseleping tähtajaliselt 01.07.2024 kuni 30.06.2024.. ...

Põhja-Sakala vallavalitsuse 04.06.2024 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Pikendada isikule eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruumi kasutamist ja vormistada eluruumi teenuseleping tähtajaliselt 01.07.2024 kuni 30.06.2024.. ...

Showing 1 - 20 of 2,655 results.
Items per Page20
of 133