Põhja-Sakala valla üldplaneeringuga on valla munitsipaalmaadel määratud aianduse maa-alad, milleks on: Võhmas Raudtee tn 1a (91201:001:0223) Lille tn 3a (91201:001:2940) ...

Teade ajutiste aiamaade kasutajatele

Põhja-Sakala valla üldplaneeringuga on valla munitsipaalmaadel määratud aianduse maa-alad, milleks on: Võhmas Raudtee tn 1a (91201:001:0223) Lille tn 3a (91201:001:2940) ...

Vastemõisa kevadkontsert saab alguse reedel, 27. mail kell 17 rahvamajas. Kontserdil esinevad lapsed laulude, luuletuste ja tantsudega.   Vastemõisa kevadkontserdid on...

Maikuu viimasel reedel toimub Vastemõisas kevadkontsert

Vastemõisa kevadkontsert saab alguse reedel, 27. mail kell 17 rahvamajas. Kontserdil esinevad lapsed laulude, luuletuste ja tantsudega.   Vastemõisa kevadkontserdid on...

Alates 22.08.2022 viiakse Võhma kool ja Võhma lasteaed Mänguveski ühise juhtimise alla. Töökorraldus asutustel ei muutu, kuid eelnimetatud asutused saavad ühise direktori. Võhma lasteaia...

Võhma kool ja Võhma lasteaed Mänguveski viiakse sügisest ühise juhtimise alla

Alates 22.08.2022 viiakse Võhma kool ja Võhma lasteaed Mänguveski ühise juhtimise alla. Töökorraldus asutustel ei muutu, kuid eelnimetatud asutused saavad ühise direktori. Võhma lasteaia...

Sotsiaalküsimustes: 1. Edastada vallavolikogule eelnõu Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks rahvusvahelise kaitse saanud sõjapõgenike Põhja-Sakala valda elama asumisel...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 24.05.2022 otsustati:

Sotsiaalküsimustes: 1. Edastada vallavolikogule eelnõu Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks rahvusvahelise kaitse saanud sõjapõgenike Põhja-Sakala valda elama asumisel...

Lahmuse kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: poiste tööõpetuse õpetaja  (1,0 ametikohta) huvijuht  (1,0 ametikohta;...

Lahmuse kool otsib töötajaid

Lahmuse kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: poiste tööõpetuse õpetaja  (1,0 ametikohta) huvijuht  (1,0 ametikohta;...

Kolmapäeval, 18. mail 2022, väisasid Põhja-Sakala valda külalised Gruusiast. Vallavalitsust, tervisekoda, tööstusparki ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli külastasid nelja omavalitsuse...

Põhja-Sakala vallavalitsuses käisid külalised Gruusiast

Kolmapäeval, 18. mail 2022, väisasid Põhja-Sakala valda külalised Gruusiast. Vallavalitsust, tervisekoda, tööstusparki ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli külastasid nelja omavalitsuse...

Esmaspäeval sõitsid Põhja-Sakala valla haridusasutuste juhid õppereisile Pärnusse. Õppereisil tutvuti Pärnu Raja Lasteaiaga, Pärnu Ülejõe Põhikooliga ning Eesti vanima hobusekasvandusega Toris. ...

Esmaspäeval, 24.mail, käisid Põhja-Sakala valla haridusasutuste juhid õppereisil Pärnus

Esmaspäeval sõitsid Põhja-Sakala valla haridusasutuste juhid õppereisile Pärnusse. Õppereisil tutvuti Pärnu Raja Lasteaiaga, Pärnu Ülejõe Põhikooliga ning Eesti vanima hobusekasvandusega Toris. ...

Kolmapäeval, 25. mail, toimub Suure-Jaani koolis ideekorjepäev. Ideekorjepäevaga tehakse algus Suure-Jaani kooli uue õppehoone planeerimisele. Kaasamispäevale on palutud Suure-Jaani kooli juhid,...

Suure-Jaani kooli uue õppehoone planeerimine saab ideekorjepäevaga alguse

Kolmapäeval, 25. mail, toimub Suure-Jaani koolis ideekorjepäev. Ideekorjepäevaga tehakse algus Suure-Jaani kooli uue õppehoone planeerimisele. Kaasamispäevale on palutud Suure-Jaani kooli juhid,...

Alates 23. maist on ka veebis nähtav sellesuvine Põhja-Sakala valla laste ja noorte suveprogramm. Samuti on infovoldikud jõudnud koolidesse. Oleme kokku koondanud info, mida pakub suveks nii...

Põhja-Sakala valla laste ja noorte suveprogramm 2022

Alates 23. maist on ka veebis nähtav sellesuvine Põhja-Sakala valla laste ja noorte suveprogramm. Samuti on infovoldikud jõudnud koolidesse. Oleme kokku koondanud info, mida pakub suveks nii...

Esmaspäeval, 23.mail 2022, külastasid Põhja-Sakala vallavalitsust külalised Moldovast Planca vallavalitsusest. Vallavanema Dumitru Cozlovschiga oli väliskülalisi kokku kuus, seahulgas kaks...

Põhja-Sakala vallavalitsust külastasid külalised Moldovast

Esmaspäeval, 23.mail 2022, külastasid Põhja-Sakala vallavalitsust külalised Moldovast Planca vallavalitsusest. Vallavanema Dumitru Cozlovschiga oli väliskülalisi kokku kuus, seahulgas kaks...

Laupäeval, 21. mail 2022, toimus Suure-Jaani Tervisekojas ujumisvõistlus "Lehola Kevad",  mis oli ühtlasi Sakalamaa Angerja viimaseks etapiks. Tervisekoja juhi Indrek Palu võttis sarja...

Finaaletapis selgusid parimad Sakalamaa Angerjad

Laupäeval, 21. mail 2022, toimus Suure-Jaani Tervisekojas ujumisvõistlus "Lehola Kevad",  mis oli ühtlasi Sakalamaa Angerja viimaseks etapiks. Tervisekoja juhi Indrek Palu võttis sarja...

Sotsiaalküsimustes: Eraldada vältimatu sotsiaalabi korras üheksale isikule eluruum ja kanda perioodil 01.05.–30.06.2022 eluruumi üüri, kommunaalteenuste ja elektrienergia tarbimise...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.05.2022 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Eraldada vältimatu sotsiaalabi korras üheksale isikule eluruum ja kanda perioodil 01.05.–30.06.2022 eluruumi üüri, kommunaalteenuste ja elektrienergia tarbimise...

Maikuu teisel kolmapäeval algatas Põhja-Sakala vallavalitsus eelnõu, millega soovitakse liita Sürgavere spordihoone Suure-Jaani Tervisekojaga ning Kõpu spordihoone Kõpu põhikooliga. 18. mail...

Põhja-Sakala vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon toetas Sürgavere ja Kõpu spordihoonete ümberkorraldamist

Maikuu teisel kolmapäeval algatas Põhja-Sakala vallavalitsus eelnõu, millega soovitakse liita Sürgavere spordihoone Suure-Jaani Tervisekojaga ning Kõpu spordihoone Kõpu põhikooliga. 18. mail...

Jaanuaris avati Suure-Jaanis uus ujumissari: Sakalamaa Angerjas 2022, mille raames toimub 21. mail Suure-Jaani Tervisekojas finaaletapp.   Tervisekoja juhataja Indrek Palu...

Laupäeval toimub Suure-Jaani Tervisekoja ujumisvõistluse „Sakalamaa angerjas“ finaal

Jaanuaris avati Suure-Jaanis uus ujumissari: Sakalamaa Angerjas 2022, mille raames toimub 21. mail Suure-Jaani Tervisekojas finaaletapp.   Tervisekoja juhataja Indrek Palu...

Viljandi Linnavalitsus otsib projektijuhti projektile nr 2014-2021.1.05.21-0206 "HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas". ...

Otsitakse projektijuhti

Viljandi Linnavalitsus otsib projektijuhti projektile nr 2014-2021.1.05.21-0206 "HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas". ...

Neljapäeval, 19. mail 2022, külastasid Põhja-Sakala valda Järva valla juhid ja vallvalitsuse spetsialistid. Külaskäigul tehti ringkäik nii Suure-Jaani Kondase majas kui ka Suure-Jaani...

Järva vallavalitsuse delegatsioon külastas Põhja-Sakala valda

Neljapäeval, 19. mail 2022, külastasid Põhja-Sakala valda Järva valla juhid ja vallvalitsuse spetsialistid. Külaskäigul tehti ringkäik nii Suure-Jaani Kondase majas kui ka Suure-Jaani...

Neljapäeval, 19. mail 2022, külastas Põhja-Sakala vallavanem Jüri Hansen Koksveres asuvat Mangeni farmi noorloomalautade kompleksi. Ehitatavas kompleksis oli nii nurgakivi paigaldamine kui ka...

Vallavanem Jüri Hansen käis Koksveres  Mangeni farmi noorkarjalautade nurgakivi paigaldamisel

Neljapäeval, 19. mail 2022, külastas Põhja-Sakala vallavanem Jüri Hansen Koksveres asuvat Mangeni farmi noorloomalautade kompleksi. Ehitatavas kompleksis oli nii nurgakivi paigaldamine kui ka...

Eeloleval laupäeval, 21. mail toimub Põhja-Sakala valla laulu- ja tantsupidu. Pidu algab laulupeotule süütamisega, millele järgneb rongkäik, Viljandimaa memme-taadi pidu ning oma valla...

Laupäeval toimub Viljandimaa memme-taadi suvepidu ja Põhja-Sakala valla II laulu- ja tantsupidu

Eeloleval laupäeval, 21. mail toimub Põhja-Sakala valla laulu- ja tantsupidu. Pidu algab laulupeotule süütamisega, millele järgneb rongkäik, Viljandimaa memme-taadi pidu ning oma valla...

Alates tänasest, 19. maist, on valla sporditöö korraldajana ametis tuntud spordimees Raivo Nõmm. Suure-Jaani Tervisekoja koosseisus tööle asunud Raivo Nõmme põhiülesandeks on korraldada...

Põhja-Sakala valla sporditööd hakkab korraldama tuntud spordimees Raivo Nõmm

Alates tänasest, 19. maist, on valla sporditöö korraldajana ametis tuntud spordimees Raivo Nõmm. Suure-Jaani Tervisekoja koosseisus tööle asunud Raivo Nõmme põhiülesandeks on korraldada...

21. mail toimub Suure-Jaani lauluväljakul Viljandimaa memme-taadi suvepidu ja Põhja-Sakala valla II laulu- ja tantsupidu. Seoses sündmusega on linnas liikluskorraldus muudetud. ...

TÄHELEPANU! Liikluskorralduse muudatus laupäeval, 21. mail Suure-Jaanis

21. mail toimub Suure-Jaani lauluväljakul Viljandimaa memme-taadi suvepidu ja Põhja-Sakala valla II laulu- ja tantsupidu. Seoses sündmusega on linnas liikluskorraldus muudetud. ...

Showing 1 - 20 of 1,460 results.
Items per Page 20
of 73