« Back

Vaata oma andmed enne Riigikogu valimisi rahvastikuregistris üle!

Kontrollida tuleks elukohaandmeid ja e-posti aadressi. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks hääletamisega seotud informatsioon.

Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 3. veebruari seisuga. Seetõttu on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas.

Kui elukoht on muutunud, saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal või saata postiga.

Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.