Valla sihtasutused

Registrikood: 90011131
Aadress: Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, 71504  Viljandimaa
Telefon: 437 2103
Juhatuse liige Elle Leis, tel 5309 4055; e-post: elle.leis@suure-jaani.ee
 
Nõukogu: Aivar Paas (esimees), Andres Vinni, Priit Toobal, Kadri Linder.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.12.2021 korraldus nr 763; Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.03.2022 korraldus nr 132
 
Põhitegevusvaldkonnad: iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse ja üldhooldusteenuse osutamine.