Volikogu menetluses olevad eelnõud

11/24/23

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/264 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu võõrandamine (Kõo vallamaja) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/290 Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/293 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/297 Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine volikogu eestseisus
1-4/298 Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni täiendava liikme valimine volikogu eestseisus