Suure-Jaani kalmistu

 AS Suure-Jaani Haldus
      Kontaktisik: Smilla Sangernebo; tel 5569 4164; smilla@suure-jaani.ee

Kalmistu paikneb Johannese kiriku ja paisjärve vahetus läheduses 5,09 ha suurusel maa-alal.

Kirikaed ja kalmistu on kantud Eesti kultuurimälestiste riiklikusse registisse. Hinnaliseks arhitektuuriliseks mälestusmärgiks on 1912. aastal valminud kabel.

Suure-Jaani kalmistu on rikas kultuuriloos suurt tähtsust omanud inimeste kalmude poolest. Ajaloomälestistena on kultuurimälestiste riiklikus registris Mart Saare, Johann Köleri ja Artur Kapi hauad ning terroriohvrite ühishaud.

Kalmistuga seonduvate teenuste (matmisluba, platsi tunnistus, muud küsimused) asjus pöörduda Smilla Sangernebo poole telefonil 5569 4164 või e-posti aadressil smilla@suure-jaani.ee.