Võhma Päevakeskuse töökorraldus alates 26. oktoobrist 2021

Seoses laialdase koroonaviiruse levikuga on Võhma Päevakeskus teinud alljärgnevad töökorralduse muudatused alates 26.10.2021 kuni olukorra kas paranemise või halvenemiseni:
 1. Ühisüritusi kuni olukorra paranemiseni läbi ei viida.
 2. Pesu pesemine on võimalik kontaktivabalt (pesu tuleb tuua kokkulepitud ajal päevakeskuse ukse taha ja tulla hiljem ukse taha järele).
 3. Duši kasutamine on võimalik kliendil, kes esitab vaktsineerimistõendi, kel ei ole haigussümptomeid.
  Päevakeskuses tuleb kanda maski, hoida distantsi.
 4. Toimuvad individuaalsed kokkusaamised erihoolekandeteenuse klientidega päevakeskuses eelnevalt kokkulepitud ajal. Klient ja töötaja kannavad maski, hoiavad distantsi.
  Klientide kodukülastusi tehakse vähendatud ajaga ning maski kannavad nii klient kui töötaja ja hoitakse distantsi.
 5. Võhma päevakeskuse võimlemisring jätkab 1 kord nädalas, esialgu kuni 14. detsembrini 2021. Osalejad on kõik vaktsineeritud ja juba esitanud päevakeskusele vaktsineerimistõendi.
 6. Nii Võhma päevakeskuses (Veski 11, Võhma) kui Kõpu Sotsiaalteenuste Keskuses (Kõpu STK, Viljandi 11, Kõpu) avatakse 15.11.2021 jõuluteemaline fotonurk, kuhu on võimalik tulla eelnevalt registreerides ise pilte tegema. Tegevus on tasuta. Täpsemat infot saab Võhma Päevakeskuse fotonurga kohta tel 5303 0053 ja Kõpu STK fotoseina kohta telefonil 5303 2066.
 7. Koduteenuse kliente ei viida enam kodust välja kauplusesse – erand tehakse klientidele, kes on vaktsineeritud ja vajavad pangaautomaadist sularaha (võimalik 1 kord kalendrikuus).
  Vajalik kasutada nii töötajal kui kliendil FFP2 maski, mille saab töötajalt.
  Koduteenus toimub ukselt-uksele põhimõttel. Klient ja töötaja hoiavad distantsi, kannavad maski. Küttepuude tuppa toomisel viibib klient teises ruumis. Töötaja avab enne lahkumist akna ruumi õhutamiseks. Klient sulgeb selle hiljem.
  Kliendi abistamisel duši all kannavad nii töötaja kui klient maski kuni duši alla minekuni ja vähendavad ajaliselt kokkupuute aega.
  Kauplusest toiduainete ja apteegist ravimite toomiseks on klient koostanud eelnevalt nimekirja. Kui on võimalik (kui klient kasutab internetipanka), tellitakse kliendile toiduained, kasutades e-Selverit või Mones Hulgiladu.
  Pikem  suhtlus toimub telefonikõnede kaudu. Selleks lepitakse töötaja ja kliendi vahel kokku kliendile sobiv aeg ja helistab töötaja.
 8. Sotsiaaltransport toimib vastavalt riigis kehtivale olukorrale, st kui plaaniline ravi toimub, siis teenust osutatakse. Töötaja ja klient kasutavad sõidukis FFP2 kaitsega maske, mille saab töötajalt.

Olukorra muutumisel anname uutest töökorraldustest teada.

Võhma päevakeskuse kõik töötajad on Covid vaktsineeritud.

Hoolime üksteisest ja püsime terved!


Tiina Grasberg
Võhma Päevakeskuse juhataja
tel 5323 9448