Valla osalusega MTÜ-d

Eesti Linnade ja Valdade Liit – liikmeõigusi teostavad isikud Aino Viinapuu ja Hermann Kalmus.
----------

27. veebruaril 2018 toimunud Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul loodi uus üleriigiline omavalitsuste liit – Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL).
Liidu liikmeteks on hetkel 72 kohalikku omavalitsust.
Eesti Linnade ja Valdade Liitu kuuluvates omavalitsustes elab 98% Eesti elanikkonnast.
Liidu ülesanne on esindada ja kaitsta oma liikmete ühishuve ning aidata kaasa kohaliku omavalitsuse üldisele arengule.

 

Viljandimaa Omavalitsuste Liit – liikmeõigusi teostavad isikud Aino Viinapuu ja Hermann Kalmus.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – liikmeõigusi teostav isik Marlen Silm. 

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu – liikmeõigusi teostav isik Kärt Linder.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus – liikmeõigusi teostav isik Kärt Linder.

MTÜ Koolituskeskus Vilko – liikmeõigusi teostav isik Jaan Hansen, juhatuse liige Peeter Sadam.

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus – liikmeõigusi teostav isik Are Aua.

MTÜ Võrtsjärve Ühendus - liikmeõigusi teostav isik Kalevi Kaur.