Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on neljapäeval, 28. veebruaril kell 16.00 Põhja-Sakala vallamaja (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis.

Vallavolikogu 2019. aasta istungite päevakorrad

24. jaanuari istung        
         

 

24. JAANUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine.
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (auditeerimine).
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (sõiduautod).
6. Lahmuse Kooli ülevõtmine.
7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine.
8. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
9. Info:
    9.1 Võhma Kogukonnamaja;
    9.2 Võhma lasteaia õpetajate pöördumine;
    9.3 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramise heakskiitmine;
    9.4 Siim Avile tasu määramine valla esindamise eest kohtus.

(tagasi üles)