Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab:
○ Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022 eelnõu avaliku väljapaneku 11.–24. märts 2019;
○ Põhja-Sakala valla hariduse arengukava aastateks 2019–2025 eelnõu avaliku väljapaneku 14.–28. märts 2019;
Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 täiendamise eelnõu avaliku väljapaneku 14.–28. märts 2019.

Valla koolides toimub rahulolu uuring

20.03.2019

Põhja-Sakala valla koolides toimub märtsis–aprillis rahulolu uuring. Veebiküsitlusele oodatakse kuni 1. aprillini vastuseid õpetajatelt, lapsevanematelt ja õpilastelt. Sarnast uuringut on eelnevalt kahel korral läbi viidud Suure-Jaani valla koolid...  Read more »


Põhja-Sakala vald

21. oktoobril 2017 ühinesid Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks –  Põhja-Sakala vallaks. 

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8200 inimese ja valla territoorium on 1153 km2. Vallas on 2 linna (Võhma ja Suure-Jaani), 2 alevikku (Olustvere ja Kõpu) ning 70 küla.

Põhja-Sakala vallal on piir Põltsamaa vallaga, Viljandi vallaga, Mulgi vallaga, Saarde vallaga, Pärnu linnaga, Tori vallaga, Põhja-Pärnumaa vallaga, Türi vallaga ja Järva vallaga.

Statistika

Population: 8205
Area: 1153 km²
Largest borought: Võhma linn, Suure-Jaani linn ( 1271, 1059)
Schools: 6
Kindergardens: 9
Villages: 70
Schools of interest: 2