Tööpakkumised

Täitmata ametikohad hallatavates asutustes:

---------

Põhja-Sakala Raamatukogu ootab oma kollektiiviga liituma

 • raamatukoguhoidjat Kõo haruraamatukogusse (1,0 ametikohta)

Raamatukoguhoidja peamised tööülesanded:

 • klientide teenindamine- teavikute laenutus, infopäringutele vastamine, lugejate abistamine/juhendamine infootsingul, arvutite ja IT-seadmete kasutamisel;
 • raamatufondi korrashoid;
 • töö teavikutega – kirjanduse tellimine ja arvestus;
 • ürituste, näituste korraldamine igas vanuses lugejatele;
 • koostöö arendamine kohaliku kogukonnaga;
 • Kõo raamatukogu sotsiaalmeedia haldamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • soovitavalt raamatukogunduslik/infoteaduste/dokumendihalduse  kõrg- või keskeriharidus, selle puudumisel valmisolek erialase hariduse omandamiseks;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • hea suhtlemis-, väljendus- ja meeskonnatööoskus.

Ootused kandidaadile:

 • hea kirjanduse tundmine ja huvi kirjanduse vastu;
 • tahe osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • soovituslikult B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • erialast täiendkoolitust;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Töökoht: Kõo raamatukogu.

Tööaeg: vastavalt raamatukogu lahtiolekuaegadele.

Tööle asumise aeg: 15.08.2024.

Sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri saata 9. juuliks e-posti aadressile .

Kontaktisik: Monika Jõemaa, telefon: +372 5199 1440, e-post: .

(tagasi üles)

----------

Kirivere kool ootab oma meeskonda

 • psühholoogi (0,25 ametikohta)

Palume esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad 16. augustiks digiallkirjastatult e-posti aadressil kiriverekool@kirivere.edu.ee.

Tööle asumise aeg: 29. august 2024.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (telefon 529 1951; e-post: kiriverekool@kirivere.edu.ee).

(tagasi üles)

----------

Kõpu Põhikool pakub uuel õppeaastal tööd:

 • arvutiõpetuse õpetajale (0,13 ametikohta)
 • logopeed/eripedagoogile (koormus kokku 0,5 ametikohta)

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata 10. augustiks 2024 aadressil Kõpu Põhikool, Suure-Kõpu mõis, 71012 Viljandimaa või digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo tel 439 666.

(tagasi üles)

----------

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • logopeed (0,5 ametikohta)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil direktor@lahmuse.edu.ee.

Täiendav info telefonidel 437 1293 või 5592 3748, 513 2773.

(tagasi üles)

----------

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat

Ootame:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastamist (haridus võib olla omandamisel);
 • õpilasekeskse õpikeskkonna loomisoskust, mille keskpunktis on laps oma individuaalsete võimete ja vajadustega;
 • koostööoskust lastevanemate ja kolleegidega.

Tööle asumine 1. septembril 2024.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo tel 512 1637 direktor Liivi Lindemann.
 

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • eripedagoogi (0,5 kohta)
 • sotsiaalpedagoogi (0,5 kohta)

Oled sobiv kandidaat, kui Sa

 • vastad kvalifikatsiooninõuetele (haridus võib olla omandamisel);
 • lood õpikeskkonna, mille keskpunktis on õpilaneoma individuaalsete võimete ja vajadustega;
 • teed koostööd lastevanemate ja kolleegidega.

Tööle asumine kokkuleppel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo telefonil 512 1637 direktor Liivi Lindemann.

(tagasi üles)

----------

Vastemõisa lasteaed Päevalill ootab oma meeskonda

 • logopeedi (0,5 ametikohta)

Kokkuleppel on võimalik suurendada töötaja koormust 1,0 ametikohani (st lisaks 0,5 ametikohta lähedalasuvas Lahmuse koolis).

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata e-posti aadressile la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

Lisainfo tel 511 2592 Katrin Ronimois.

(tagasi üles)