Tööpakkumised

Täitmata ametikohad vallavalitsuses ja hallatavates asutustes:

---------

Kirivere Kool ootab uuest õppeaastast oma meeskonda

 • saksa keele õpetajat (4 õppetundi).
Pakume:
 • elamispinda uues energiatõhusas kortermajas (korter 70 m2), koolist 6 km kaugusel;
 • võimalust vajadusel kasutada tööl käimiseks õpilastransporti;
 • meeldivat töökeskkonda ja kaasaegseid töövahendeid;
 • toetavat meeskonda ja toredaid õpilasi;
 • erialast täiendamis- ja arenemisvõimalust.

Palume esitada avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad 31. maiks digiallkirjastatult e-posti aadressil kiriverekool@kirivere.edu.ee.

Tööleasumise aeg on 21. august 2023.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (telefon 529 1951; e-post: kiriverekool@kirivere.edu.ee).

(tagasi üles)

----------

Kõpu Põhikool pakub uuel õppeaastal tööd:

 • soome keele õpetajale (0,13 ametikohta)
 • arvutiõpetuse õpetajale (0,13 ametikohta)
 • logopeed/eripedagoogile (koormus kokku 0,5 ametikohta)

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata 10. juuliks 2023 aadressil Kõpu Põhikool, Suure-Kõpu mõis, 71012 Viljandimaa või digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo tel 439 666.

(tagasi üles)

----------

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • logopeed (0,5 ametikohta)
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)
 • loodusainete õpetaja (0,36 ametikohta)

Tööle asumise aeg 1. september 2023.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri  ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 31. maiks 2023 aadressile direktor@lahmuse.edu.ee.

Täiendav info telefonidel 437 1293 või 55923748.

(tagasi üles)

----------

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • tehnoloogiavaldkonna õpetajat

Ootame:

 • teadmisi ja oskusi tehnoloogiavaldkonnast
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust
 • huvi õpetajatöö ja lastega töötamise vastu
 • meeldiva ja huvipakkuva õpikeskkonna loomist
 • loovust ja võimeid arendava õpilase toetamist

Pakume:

 • osalist koormust
 • 56 päeva puhkust
 • toetavaid ja sõbralikke kolleege
 • looduskaunist ja inspireerivat asukohta
 • koostöövõimalust Olustvere TMK mitmete teemakodadega

Tööle asumine 1. septembril 2023.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 31. maiks 2023 digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo tel 512 1637 direktor Liivi Lindemann.
 

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0 kohta)

Ootame:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastamist (haridus võib olla omandamisel);
 • õpilasekeskse õpikeskkonna loomisoskust, mille keskpunktis on laps oma individuaalsete võimete ja vajadustega;
 • koostööoskust lastevanemate ja kolleegidega.

Tööle asumine 1. septembril 2023.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 31. maiks 2023 digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo tel 512 1637 direktor Liivi Lindemann.
 

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • eripedagoogi (0,5 kohta)
 • sotsiaalpedagoogi (0,5 kohta)

Oled sobiv kandidaat, kui Sa

 • vastad kvalifikatsiooninõuetele (haridus võib olla omandamisel);
 • lood õpikeskkonna, mille keskpunktis on õpilaneoma individuaalsete võimete ja vajadustega;
 • teed koostööd lastevanemate ja kolleegidega.

Tööle asumine kokkuleppel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo telefonil 512 1637 direktor Liivi Lindemann.

(tagasi üles)

----------

Suure-Jaani Kool otsib oma meeskonda

   • sotsiaalpedagoogi.

Sotsiaalpedagoogi fookuses on töö inimestega. Tema töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv ning jaguneb tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.

Tule meile tööle, kui omad erialast kõrgharidust või sotsiaalpedagoogi kutset, oled algatusvõimeline ja valmis koostööks.

Omalt poolt pakume rõõmsameelset ja nooruslikku töökeskkonda, mitmekülgset ja huvitavat tööd, pikka suvepuhkust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimine: CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata kandideerimine@sjk.edu.ee.

Lisainfo: oppejuht@sjk.edu.ee; kooli üldtelefon: 437 2051.

(tagasi üles)

----------

Suure-Jaani lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda:

 • logopeedi Sipsiku ja Traksiku majja (1,0 ametikoht)
  Tööleasumise aeg esimesel võimalusel
Ootame Sind kandideerima, kui:
 • lastega töötamine toob sära silma,
 • soovid koos lastega õppida, areneda, avastada,
 • oled erialase haridusega ning vastutustundlik.
Avaldus, elulookirjaldus ja erialast haridust  tõendavate dokumentide koopiad saata palun e-posti aadressil: la.sipsik@suure-jaani.ee või postiaadressil: Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502 Viljandimaa. 
 
Lisainfo Riina Kukk: tel 524 7194 või 437 1198.
 

(tagasi üles)

-----

Vastemõisa lasteaed Päevalill kuulutab välja konkursi

 • õpetaja ametikohale (1,0 ametikohta)
 • õpetaja ametikohale (1,0 ametikohta, asenduskoht lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Tööle asumine 7. august 2023.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata e-posti aadressile la.vastemoisa@suure-jaani.ee 15. maiks 2023.

Lisainfo tel 511 2592 direktor Katrin Ronimois.

-----

Võhma lasteaed Mänguveski kuulutab välja konkursi

 • logopeedi (0,5 ametikohta) ametikohale.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täpsem info tööülesannete kohta Kristel Vahtralt e-posti aadessil lasteaed@kool.vohma.ee või tel 5336 5819.
 

Võhma lasteaed Mänguveski ootab oma kollektiiviga liituma:

 • rühmaõpetajat (2,0 ak)
 • sõimerühmaõpetajat (2,0 ak)
 • õpetaja abi (1,0 ak); õpetaja abi lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks (1,0 ak)
 • liikumisõpetajat (0,3 ak)

Omalt poolt pakume:

 • tööd kaasaegses õpikeskkonnas;
 • toetavaid ja sõbralikke kolleege;
 • erialaseid koolitusi;
 • koostöövõimalusi ümberkaudsete lasteaedadega;
 • võimalust kasutada kooli sportimisvõimalusi.

Tööle asumise aeg 1. september 2023; rühmaõpetajate (2,0 ak) ja õpetaja abi lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks (1,0 ak) tööle asumise aeg 24. juuli 2023.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 31. maiks 2023 digiallkirjastatult e-posti aadressil lasteaed@kool.vohma.ee.

Lisainfo: lasteaed@kool.vohma.ee (Kristel Vahtra).

(tagasi üles)

-----

Võhma kool kuulutab välja konkursi

 • logopeed-eripedagoogi (1,5 ametikohta) ametikohale.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täpsem info tööülesannete kohta Kristel Vahtralt e-posti aadressil kristel@kool.vohma.ee või tel 5336 5819.
 

Võhma Kool ootab oma kollektiiviga liituma:

 • sotsiaalpedagoogi (1,0 ak)
 • inglise keele õpetajat (1,0 ak)
 • matemaatikaõpetajat (1,0 ak)
 • loodusainete õpetajat (0,5 ak)
 • logopeedi (0,5 ak koolis, 0,5 ak lasteaias)
 • eripedagoogi (1,0 ak)

Omalt poolt pakume:

 • tööd kaasaegses õpikeskkonnas;
 • toetavaid ja sõbralikke kolleege;
 • erialaseid koolitusi;
 • koostöövõimalusi ümberkaudsete koolidega;
 • võimalust kasutada kooli sportimisvõimalusi.

Tööle asumise aeg 1. september 2023.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 31. maiks 2023 digiallkirjastatult e-posti aadressil vkool@kool.vohma.ee.

Lisainfo: kristel@kool.vohma.ee (Kristel Vahtra).

(tagasi üles)

-----

Otsime tugiisikuid Põhja-Sakala valla haridusasutustesse

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada puudega last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel. Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapse haridusasutuses ja vajadusel vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas (pikapäevarühm jms).

Sobid tööks hästi, kui Sinu omaduste hulka kuuluvad:

 • hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
 • tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus;
 • kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinnipidamine;
 • rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine.

Tugiisikuna töötamiseks on vajalik eesti keele oskus ning tugiisikukoolituse läbimise tunnistus.

Lisainfo: lastekaitsespetsialist Eva Kikas, e-post eva.kikas@pohja-sakala.ee, tel 5303 5720.

(tagasi üles)