Tööpakkumised

PAKUME TÖÖD:

----------

Olustvere lasteaed Piilu pakub tööd

   

(tagasi üles)

Suure-Jaani Kool ja Suure-Jaani Gümnaasium pakuvad tööd

 

(tagasi üles)

Olustvere Põhikool pakub tööd

Olustvere Põhikooli kuulutus

(tagasi üles)

Kirivere Kool ootab uuest õppeaastast oma meeskonda:

õppealajuhatajat (1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);
haridustehnoloogi (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias);
logopeedi (1,0 ametikohta – 0,25 ametikohta Kirivere Kooli lasteaias ja 0,75 ametikohta Võhma Koolis);
muusikaõpetajat (osaline koormus).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 28. maiks digiallkirjastatult e-posti aadressil direktor@koo.ee.

Tööleasumise aeg on 16. augustil 2021. a.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (telefon 529 1951; e-post: direktor@koo.ee)

(tagasi üles)

-----

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • psühholoog (1,0 ametikohta);
 • sotsiaalpedagoog (0,8 ametikohta);
 • poiste kehalise kasvatuse õpetaja (0,64 ametikohta);
 • inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta);
 • klassiõpetaja (1,0 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 9. juulini 2021.

Tööleasumise aeg on augustis 2021.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

-----

* info logopeedi ametikoha kohta on saadaval ka Kirivere kooli kodulehel.

(tagasi üles)

-----

Lahmuse Kool otsib oma meeskonda

logopeedi (1,0)

 • Tööle asumine alates 1. septembrist 2021.
 • Kandidaat peab vastama logopeedi kvalifikatsiooninõuetele.
 • Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Koos avaldusega esitada:
1.    CV;
2.    kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
3.    motivatsioonikiri.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 16. aprilliks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee

Täiendav info telefonil 517 9379

(tagasi üles)

-----

Vastemõisa lasteaed Päevalill pakub tööd

 • logopeedile (0,3 kohta).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

(tagasi üles)

-----

Võhma lasteaed Mänguveski pakub tööd

 • logopeedile (0,5 ametikohta)
 • liikumisõpetajale (0,3 ametikohta)
Tööle asumise aeg alates 1. septembrist, 2021.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16. augustiks 2021 e-postile: asta@vohma.ee.

(tagasi üles)

-----

Suure-Jaani lasteaed Sipsik kutsub oma meeskonda tööle alates 16.08.2021

 • lasteaiaõpetajaid (2,0 kohta)
 • muusikaõpetajat (0,5 kohta)
 • logopeedi (0,5 kohta)
 • üldruumide koristajat (0,5 kohta) tööle alates 02.08.2021

Esita avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid e-posti aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani hiljemalt 26.07.2021.

Lisainfo: Tiiu Savelli, tel 5624 0243 või 437 1198.

(tagasi üles)

-----

Kõidama lasteaed Traksik otsib oma meeskonda

 • lasteaiaõpetajat (0,75 kohta)

Tööle asumise aeg 16.08.2021.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata
hiljemalt 28. juuniks e-posti aadressil la.traksik@suure-jaani.ee.

Lisainfo telefonil 437 1237, 5622 2210

(tagasi üles)