Tööpakkumised

PAKUME TÖÖD:

----------

Vastemõisa lasteaed Päevalill kuulutab välja konkursi

 • logopeedi (0,3 kohta) ametikoha täitmiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

Info tel 5112592, Katrin Ronimois.

(tagasi üles)

-----

Suure-Jaani lasteaed Sipsik kutsub oma meeskonda tööle

 • logopeedi (0,5 kohta)
 • üldruumide koristajat (0,5 kohta)

Esita avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid e-posti aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani.

Lisainfo: Tiiu Savelli, tel 5624 0243 või 437 1198.

(tagasi üles)

-----

Võhma lasteaed Mänguveski kuulutab välja konkursi

 • lasteaiaõpetaja (2,0 kohta) ametikoha täitmiseks 1. augustist
 • logopeedi (0,5 kohta) ametikoha täitmiseks 1. septembrist
 • liikumisõpetaja (0,3 kohta) ametikoha täitmiseks 1. septembrist

Kandideerimise eelduseks on kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu.

Avaldus esita hiljemalt 10. juuniks e-postile asta@vohma.ee.

Lisainfo: Asta Laas, tel 4377467 või 5219194.

(tagasi üles)

-----

Võhma kool kuulutab välja konkursi

 • eripedagoogi ametikohtadele (1,5 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopad, motivatsioonikiri, palgasoov) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski tn 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.

(tagasi üles)

-----

Olustvere lasteaed Piilu ootab oma toredasse kollektiivi

 • logopeedi (0,5 koormusega)

Kandideerimisdokumendid: avaldus, CV, erialast haridust tüendavate dokumentide koopiad saatke e-posti aadressile piilu@olustverela.edu.ee.

Lisainfo: Liivi Lindemann, tel 512 1637.
-----

Olustvere lasteaed Piilu otsib õpetajat

(tagasi üles)

-----

(tagasi üles)

-----

Otsime tugiisikuid Põhja-Sakala valla haridusasutustesse

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada puudega last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel. Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapse haridusasutuses ja vajadusel vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas. (Pika päeva rühm jms)

Sobid tööks hästi, kui Sinu omaduste hulka kuuluvad:

 • hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
 • tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus;
 • kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinnipidamine;
 • rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine.

Tugiisikuna töötamiseks on vajalik eesti keele oskus ning tugiisikukoolituse läbimise tunnistus.

 

Lisainfo: lastekaitsespetsialist Eva Kikas, e-post eva.kikas@pohja-sakala.ee, tel. 5303 5720.

(tagasi üles)