Tööpakkumised

PAKUME TÖÖD:

----------

Kõpu Põhikool pakub tööd:

  • inglise keele õpetajale, koormusega 17 ainetundi.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15. detsembriks aadressil Kõpu Põhikool, Suure-Kõpu mõis, 71201 Viljandimaa või digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo tel 439 666.

(tagasi üles)

-----

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • psühholoog (1,0 ametikohta);
  • logopeed (1,0 ametikohta - 0,75 kohta Võhma Koolis, 0,25 kohta Kirivere Koolis);
  • eripedagoog (1,5 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 12. novembrini 2021.

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

(tagasi üles)

-----

Vastemõisa lasteaed Päevalill kuulutab välja konkursi

  • logopeedi (0,3 kohta) ametikoha täitmiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

  • õpetaja (2,0 kohta) ametikoha täitmiseks;
  • õpetaja abi (1,0 kohta) ametikoha täitmiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 15. novembriks aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

(tagasi üles)

-----

Suure-Jaani lasteaed Sipsik kutsub oma meeskonda tööle

  • logopeedi (0,5 kohta)
  • üldruumide koristajat (0,5 kohta)

Esita avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid e-posti aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani.

Lisainfo: Tiiu Savelli, tel 5624 0243 või 437 1198.

(tagasi üles)

-----

Võhma lasteaed Mänguveski kuulutab välja konkursi

  • logopeedi (0,5 kohta) ametikoha täitmiseks

Kandideerimise eelduseks on kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu.

Tööleasumine esimesel võimalusel

Lisainfo: Asta Laas, tel 4377467 või 5219194.

(tagasi üles)