Eeskirjad ja korrad

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.03.2020 korraldusega nr 163 kinnitati huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlus   RTF   PDF

 

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

  • Lisa - Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus
     

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm
 

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 667 kinnitati noorte sporditegevuse toetuse taotlemise ja aruandluse vormid:

 

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord