« Tagasi

Pakume tööd

 

----------

KÕPU PÕHIKOOL otsib HUVIJUHT-KULTUURITÖÖTAJAT

Põhiülesanded kooli huvijuhi (0,5 ametikohta) töös
  Koolielu rikastavate ürituste ja koolivälise tegevuse korraldamine.
  Huviringide töö – huvitegevuse koordineerimine.
  Koolisisestes ja -välistes koostööprojektides osalemine.
  Õpilastele ja õpilastega seotud info kogumine ja jagamine.
  Koostöö planeerimine ja korraldamine erinevate huvigruppidega.

Põhiülesanded kultuuritöös (0,5 ametikohta)
  Kõpu piirkonna kultuuriürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
  Huviala tegevuse korraldamine.
  Koostöö kodanikeühendustega.
  Osalemine Suure-Kõpu mõisa tegevustes.
  Suure-Kõpu mõisa tutvustamine suveperioodil.

Kandidaadilt ootame
  Vähemalt keskharidust või nõuetele vastavat keskeriharidust.
  Head arvutikasutamise oskust.
  Head suhtlemis- ja väljendusoskust.
  Suutlikkust algatada uusi ideid ja neid ellu viia.
  Loomingulisust ja loovust.
  Iseseisvat mõtlemist, otsustus- ja vastutusvõimet.
  Koostöövõimelisust, organiseerimisvõimet, analüüsi- ja planeerimisoskust.
  Avatust, aktiivsust ja positiivset ellusuhtumist.
  Suurt huvi valdkonna vastu.
  Valmisolekut töötada õhtusel ajal ja nädalavahetustel/pühade ajal.

Kasuks tuleb
  Eelnev projektikirjutamise ja -juhtimise kogemus.
  Töökogemus huvijuhina ja/või kultuuri alal.
  Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
  Võõrkeelteoskus

Pakume põnevat ja vaheldusrikast tööd, häid eneseteostusvõimalusi Kõpu piirkonna kultuuri arendamisel, arengu- ja koolitusvõimalusi, head ja toetavat meeskonda.

Töö iseloom
  Asukoht: Suure-Kõpu mõis, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
  Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 20. aprilliks 2019 e-posti aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee märgusõnaga „Huvijuht-kultuuritöötaja" või paberkandjal Kõpu teenuskeskusesse.

Lisainfo: Kõpu piirkonnajuht Kärt Linder, tel 5380 3282, e-post: kart.linder@pohja-sakala.ee

----------

VÕHMA LASTEAED MÄNGUVESKI pakub tööd LASTEAIAÕPETAJALE koormusega 1,0 kohta

Ootame kandideerima pühendunud ja rõõmsameelset õpetajat, kes väärtustab oma töös lapsest lähtumist, loovust, arengut ja koostööd.

Tööleasumine 1.septembril 2019.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) saata hiljemalt 15.05. 2019 aadressil asta@vohma.ee.

Lisainfo telefonil 437 7467.