Sotsiaalküsimustes: Määrata kahele raske puudega vanaduspensionärile hooldaja ja maksta hooldajatoetust; Suunata viis isikut Mulgi Häärberisse üldhooldusteenusele ning maksta...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 26.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Määrata kahele raske puudega vanaduspensionärile hooldaja ja maksta hooldajatoetust; Suunata viis isikut Mulgi Häärberisse üldhooldusteenusele ning maksta...

Katussõnumid ehk üldised käitumisjuhised: Igaüks saab aidata! Kuni vaktsiinid kevadel kõigini jõuavad, saame viirust ohjata kolme lihtsa võttega: Jääme tõbisena koju ....

Riigi 4. nädala COVID-19 põhisõnumid

Katussõnumid ehk üldised käitumisjuhised: Igaüks saab aidata! Kuni vaktsiinid kevadel kõigini jõuavad, saame viirust ohjata kolme lihtsa võttega: Jääme tõbisena koju ....

Alatest tänasest on kontaktõpe lubatud kõikides Eestimaa koolides. Et õppimine oleks ohutu ja nakatumise oht koolihoones minimaalne, palub Tarbijakaitse ja Järelevalve Amet (TTJA) koolidel ja...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet: Koolide korrektne ventileerimine on viiruse leviku tõkestamiseks äärmiselt oluline

Alatest tänasest on kontaktõpe lubatud kõikides Eestimaa koolides. Et õppimine oleks ohutu ja nakatumise oht koolihoones minimaalne, palub Tarbijakaitse ja Järelevalve Amet (TTJA) koolidel ja...

Hea turismiettevõtja!  Kutsume sind üles 1.–7. veebruaril vaatama üle oma info Puhka Eestis andmebaasis. Puhkaeestis.ee  /  visitestonia.com  on Eesti suurim...

Puhka Eestis andmebaasi korrastustalgud Viljandimaal

Hea turismiettevõtja!  Kutsume sind üles 1.–7. veebruaril vaatama üle oma info Puhka Eestis andmebaasis. Puhkaeestis.ee  /  visitestonia.com  on Eesti suurim...

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldus nr 26 "AS'i Suure-Jaani Haldus osutatava vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kooskõlastamine"

Alates 1. aprillist 2021 kehtivad AS Suure-Jaani Halduse klientidele uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldus nr 26 "AS'i Suure-Jaani Haldus osutatava vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kooskõlastamine"

MTÜ Lõimeleer kuulutab välja konkursi eesti keele- ja kultuurikümbluslaagri Lõimeleer 2021 laagrijuhatajate leidmiseks. Lõimeleer on kohtumispaik, mis ühendab väliseesti noori ja peresid...

MTÜ Lõimeleer konkurss laagrijuhatajate leidmiseks

MTÜ Lõimeleer kuulutab välja konkursi eesti keele- ja kultuurikümbluslaagri Lõimeleer 2021 laagrijuhatajate leidmiseks. Lõimeleer on kohtumispaik, mis ühendab väliseesti noori ja peresid...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Põhja-Sakala vallas asuva riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Pilistvere küla, Kännu (katastritunnus 61501:001:0078;...

Riigimaa müük

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Põhja-Sakala vallas asuva riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Pilistvere küla, Kännu (katastritunnus 61501:001:0078;...

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi, mille eesmärgiks on leida vallale omaseid esindus- ja kinkemeeneid , mis oleks nii eriliseks tänukingituseks tunnusüritusel ja...

PÕHJA-SAKALA VALLA MEENEKONKURSS 2021

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi, mille eesmärgiks on leida vallale omaseid esindus- ja kinkemeeneid , mis oleks nii eriliseks tänukingituseks tunnusüritusel ja...

Lasteaiajuhtide ümarlaud 25.01.2021 kell 14.00 Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis. Päevakava: 1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja...

Haridusasutuste direktorite ümarlaud toimub 25.01.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud 25.01.2021 kell 14.00 Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis. Päevakava: 1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja...

Sotsiaalküsimustes: Jätta rahuldamata isikule täiendava sotsiaaltoetuse maksmise taotlus isiku enda palvel; Lõpetada valla eelarvest kahe isiku ööpäevaringne hooldusteenus ning...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 19.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Jätta rahuldamata isikule täiendava sotsiaaltoetuse maksmise taotlus isiku enda palvel; Lõpetada valla eelarvest kahe isiku ööpäevaringne hooldusteenus ning...

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Suure-Jaani paisjärve kinnistule (katastritunnus 76001:004:0013) ujuvsilla rajamiseks...

Suure-Jaani paisjärve kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Suure-Jaani paisjärve kinnistule (katastritunnus 76001:004:0013) ujuvsilla rajamiseks...

Head MTÜde ja kogukondade esindajad! Uus aastaring on käimas ning kätte on jõudmas järjekorde korraline MTÜde ümarlaua toimumise aeg. Elame jätkuvalt erilisel ajal, kus tegevustele tuleb...

Kutse MTÜ-de ümarlauale veebis 19.01.2021 kell 17.30

Head MTÜde ja kogukondade esindajad! Uus aastaring on käimas ning kätte on jõudmas järjekorde korraline MTÜde ümarlaua toimumise aeg. Elame jätkuvalt erilisel ajal, kus tegevustele tuleb...

Põhja-Sakala vallas teostatakse lumetõrjet valla eelarvest valla teedel, avalikel teedel ja tasuta lumetõrjet erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja...

Lumetõrjetöödest vallas

Põhja-Sakala vallas teostatakse lumetõrjet valla eelarvest valla teedel, avalikel teedel ja tasuta lumetõrjet erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja...

Sotsiaalküsimustes: Lõpetada tagasiulatuvalt isikule koduteenuse osutamine, suunata ta üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa; Toetada...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 12.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Lõpetada tagasiulatuvalt isikule koduteenuse osutamine, suunata ta üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa; Toetada...

Head valla kodanikud! Veenduge oma aadressi ja postkasti korrektsuses. Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane...

Omniva palub postisaadetiste tellimisel üle kontrollida oma aadressid

Head valla kodanikud! Veenduge oma aadressi ja postkasti korrektsuses. Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane...

Haridus- ja Noorteamet kuulutab välja E-koolikoti 5. sünnipäeva puhul digitaalsete õppematerjalide loomise konkursi. Konkurss on mõeldud alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kes on...

Algab E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkurss!

Haridus- ja Noorteamet kuulutab välja E-koolikoti 5. sünnipäeva puhul digitaalsete õppematerjalide loomise konkursi. Konkurss on mõeldud alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kes on...

Eelinfona anname teada, et 1. veebruarist algab hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor, mis kestab 1. aprillini.   Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2021. aastal

Eelinfona anname teada, et 1. veebruarist algab hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor, mis kestab 1. aprillini.   Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt ...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.11.2020 määruse nr 116 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1 avalikustab Põhja-Sakala Vallavalitsus eelnõu ...

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.11.2020 määruse nr 116 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1 avalikustab Põhja-Sakala Vallavalitsus eelnõu ...

Koroonaviiruse leviku tõttu lükkub 2021. aastasse nii 2019. kui ka 2020. aasta parimate tunnustamine sotsiaalvaldkonnas . Kindel kuupäev alles selgub, kuid parimad ei jää tunnustamata. ...

Koroonaviirus takistab sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamist, kuid see-eest on alanud kandidaatide esitamine sotsiaaltöö preemiatele

Koroonaviiruse leviku tõttu lükkub 2021. aastasse nii 2019. kui ka 2020. aasta parimate tunnustamine sotsiaalvaldkonnas . Kindel kuupäev alles selgub, kuid parimad ei jää tunnustamata. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 35