« Tagasi

Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre küla lahkmejoone määramine

Põhja-Sakala Vallavalitsus kavandab asustusjaotuse muutmise algatamist.

Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord § 8:
Asustusjaotuse muutmise eesmärgiks on :
1) asustuses toimunud arengu kajastamine asustusjaotuses;
2) asustusjaotuse kokkuleppeline ühitamine kohaliku kasutustavaga.

Kavandatakse Suure-Jaani linna ning Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade piiride muutmist selliselt, et Suure-Jaani linna piiridesse jääksid järgmised katastriüksused:

Pärakülas:
Lasketiiru tn 3, 5, 7, 9, 11
Pärnu tn 24, 26, 28
Roosi tn 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ruusi tee 15, 17, 17a, 19
Rimmi, Mäelt-Rimmi, Alt-Rimmi, Kaarhalli

Lõhavere külas:
Lai tn 18
Lauri tn 2, 4, 6
Tallinna tn 27, 33, 35, 37
Ristmiku, Lauri,Tammsaare

Tööstusala krundid:
Nigula tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Lai tn 27, 29, 31
Lauri tn 3, 3a, 5, 10

Nuutre külas:
Roheline tn 1, 1a, 2, 4, 6
Sõpruse tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 25
Järvelohu, Ilvese, Tiigi, Järveotsa

Joonis piirimuudatuste ettepanekutega.

Ootame elanike ja kinnistu omanike kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi kavandatava lahkmejoone määramise kohta 2. septembriks 2019 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil: Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald või e-posti aadressil: info@pohja-sakala.ee.

Informatsioon telefonil 435 5431.