« Tagasi

Märkame meie sädeinimesi ja vabatahtlikke tegusid!

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab 15. oktoobriks taotlusi kodanikupreemiate määramiseks.

Põhja-Sakala valla kodanikupreemiate määramise eesmärgiks on tunnustada vallas edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt ellu viidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Tunnustusega soovitakse teadvustada inimestele vabatahtliku tegevuse ja kodanikuühiskonna olulisust ning tunnustada vabatahtlike ja ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

Põhja-Sakala valla kodanikupreemiad antakse välja viies kategoorias:
1) aasta sädeinimene;
2) aasta kodanikuühendus;
3) aasta kodanikuühenduse tegu;
4) aasta kodanikuühenduse toetaja;
5) aasta vabatahtlik.

Aasta sädeinimese preemiaga tunnustatakse inimest, kes on oma tegevusega eriliselt silma paistnud maa- ja külaelu eestvedamisel ning aidanud oma tegevusega kaasa piirkonna positiivsele arengule. Sädeinimene on ühiskondlikult aktiivne piirkonna inimene, kes osaleb aktiivselt kogukonna tegemistes, panustab kogukonna tegemistesse vabatahtlikult, on kaasamisvõimega eestvedaja ning ideede generaator.

Aasta kodanikuühenduse preemiaga tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsusega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

Aasta kodanikuühenduse teo preemiaga tunnustatakse märkimisväärset üritust või projekti. Tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile või piirkonnale.

Aasta kodanikuühenduse toetaja preemiaga tunnustatakse vallas kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, ettevõtet, eraisikut, kes on eelneva aasta jooksul eriliselt panustanud kodanikuühiskonna arendusse.

Aasta vabatahtliku preemiaga tunnustatakse isikut või isikuid, kes on oma panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud väljaspool oma töökohustusi. Tegevusel on olnud oluline mõju organisatsiooni, piirkonna vabatahtliku tegevuse arengule.

Olge julged teada andma oma tegemistest ning märgake tublisid tegijaid ja toetajaid enda ümber!

Ootame põhjendatud ettepanekuid 15. oktoobriks 2019 e-posti aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või paberkandjal vallakantseleisse Suure-Jaanis, teenuskeskustesse Kõos, Kõpus või Võhmas.