« Tagasi

Viljandimaa Arenduskeskus vahendab ettevõtjatele infot

 

Hea ettevõtja

Kriisiajal tuleb kõikvõimalikku infot igalt poolt ning mõistame, et selles orienteeruda ei ole lihtne. Oleme oma sõprade jaoks kokku kogunud peamised kanalid, millelt võid leida ettevõtlikule inimesele vajalikku infot.

Loodame, et meie poolt kokku kogutud leheküljed aitavad teil infotulvas orienteeruda ning leida enda jaoks olulise.

Eesti Vabariigi Valitsus võttis 19.03.2020 vastu lühiajalise meetmete paketi, millega suunatakse riigi vahendid ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu. Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi ning võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljele on kogutud korduma kippuvad küsimused seoses COVID-19ga.

Kui sa ei leidnud sellelt lehelt enda küsimusele vastust, tasub pikemalt kõhklemata pöörduda nende poole otse e-posti teel: covid19@mkm.ee

 

KredEx pakub olukorra leevendamiseks mitmeid uusi teenuseid, mis on mõeldud kõigile Eesti ettevõtetele. 

 • Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks. 
 • Erakorraline laen. Ettevõttel on vajadusel võimalik võtta erakorralist käibekapitali laenu, et ületada koroonapuhandust tekkinud probleemid või kasutada ära viirusepuhangust tekkinud uued ärivõimalused.
 • Täiendav tagatisfond laenukäenduse pakkumiseks. KredEx pakub kõikide projektide puhul senisest suuremat käendussummat.

 

Eesti Töötukassa töötasu hüvitis on mõeldud töötajatele, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Huvitist saavad taotleda kõik tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.

 

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt saab infot tööjõu piiriülese liikumise kohta.

 

Teavet, kuidas korraldada tööelu ning töösuhteid, leiab Tööelu ning Tööinspektsiooni kodulehekülgedelt.

 

Oma ettevõtte hetkeolukorra kohta saab info edasi anda Kriisiabi.ee koduleheküljel. 

 

Teised kasulikud meetmed

 • Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.
 • Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse, käibelaenu või maakapitali saamiseks.
 • Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.
 • Kogumispensioni II samba sissemaksed peatatakse ajutiselt.
 • Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Kriisimeetmed on kokku koondanud ka Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik.

 

SA Viljandimaa Arenduskeskus on alati valmis ettevõtjat nõu ja jõuga aitama. Nõustamise saab kokku leppida e-posti save@viljandimaa.ee kaudu.

 

Maakondlikud arenduskeskused: tegevuse peatumist vähemalt järgmiseks 2 kuuks prognoosib üle Eesti 63% küsitlusele vastanud ettevõtetest

 

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. - 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile vastanud ettevõtjad on tööandjaks 18 741 inimesele üle Eesti. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitas tulemused ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

 

Küsitluse tulemusena selgus, et:

 • 52,43% vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada.
 • Kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.
 • 74,38% vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51-100% võrreldes möödunud aasta 6 kuu keskmisega.
 • Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks 3 kuuks on 9,61% vastanud ettevõtetest.
 • 54,71% vastanud ettevõtetest on laenu- ja/või liisingukoormus.

Enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolse abimeetmete paketi kinnitamist.


Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad läbiviidud küsitluse tulemused. Huul rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

 

Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad, selleks teeme koostööd nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Esialgne ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.

 

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.

 

Lisainfo:

Küsitluse tulemustega saab tutvuda siin: https://www.arenduskeskused.ee/eesti-ettevotete-kriisiabikeskuse-tulemused-2020/

 

Jälgige jooksvalt uudiseid ka Viljandimaa Arenduskeskuse kodulehel ja Facebookis