« Tagasi

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Põhja-Sakala valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse laekunud ettepanekuid analüüsis ja hindas komisjon. Komisjon leidis, et vallavolikogu poolt kehtestatud määrusele vastavad ja rahvahääletusele pääsevad kümme ideed.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse kaasava eelarve analüüsi ja hindamiskomisjon: volikogu esimees Aino Viinapuu, vallavanem Jaanus Rahula, piirkonnajuht Kõpus/keskkonnaspetsialist Kärt Linder, arendusspetsialist Erki Heinaste ja MTÜ Tipu Looduskooli juhataja Dagmar Hoder
 

Ideede lühikirjeldused:

     Bussipeatuste valgustus Kõo–Võhma piirkonnas

Kasutatakse päiksepaneelil (taastuvenergia) põhinevat valgustust.
Parandab liikusohutust ja elanike liikumisvõimalusi. Aitab kaasa tuua piirkonda elanikke ja turiste, kes tarbivad ka muid teenuseid, lisatulu seeläbi vallaeelarvele.
9 peatust, mis selgitati välja koostöös piirkonnajuhi, Kõo teenuskeskuse ja Pilistvere kogukonnaga, aluseks põhimõte:

  • ootekodadega peatustesse 4 tk – Soomevere, Koksvere, Arussaare, Loopre;
  • perspektiivse ootekojaga peatused 5 tk – Uduallika, Kõo teerist, Pilistvere hooldekodu, Pilistvere kalmistu, Võhmassaare.

Eeldatav maksumus: 18 000 eurot
Idee esitaja: MTÜ Loopre Vesiveski
 

     Kondase sild Suure-Jaani järvele

Ajalooliselt on Suure-Jaani paisjärve lääne- ja idakallast ühendanud jalakäijate sild, mis valmis 1939. aastal Paul Kondase eestvedamisel, kuid kahjuks on tänaseks lagunenud. Kondase tegutsemisest Suure-Jaanis on väga palju aega mööda läinud ning oleks ülim aeg taastada Kondase sild üle järve. Sild on arhitektuuriliselt kaasaegne, miljöösse sobiv ja võimalikult vähe ülalpidamiskulusid nõudev.
Järv on Suure-Jaani maamärk, olles atraktiivseks paigaks nii kohalikele kui kaugemalt tulijatele. Muusikapaviljon ja purskkaev on taas meie järve kaunistamas ning rajatav sild täiendab kogu tervikut veelgi – järv, ujumiskoht, Kondase park, laululava, mängu- ja spordiväljakud.

Eeldatav maksumus: 40 000 eurot (juhul kui läheb kallimaks, on klubi valmis panustama omavahendeid ning koguma annetusi)
Idee esitajad: MTÜ Kalastajate klubi Suure-Jaani Säga ja Aire Levand
 

     Puidust multifunktsionaalne paviljon-varjualune Sürgavere kooliparki

Ettepanek rajada kaasava eelarvega Sürgavere kooliparki puidust multifunktsionaalne 7x8 meetrit paviljon-varjualune. Paviljon-varjualust saaksid kasutada külaselts, kool, lasteaed, kogukond tervikuna ja valla väliürituste korraldamisel.
Paviljon-varjualusel on kaks lukustatavat hoiustamisruumi, millest üks on lasteaia kasutada, teine laudade, toolide, pinkide jm õuesõppe ning erinevate välisündmuste korraldamisel vajaliku inventari hoiustamiseks. Üks katusealune sein on värvitud tahvlivärviga.
Paviljon-varjualuse parki sobivuse osas konsulteeritakse vastavalt Keskkonnaameti soovitusele erialaspetsialistiga.

Eeldatav maksumus: 30 000 eurot
Idee esitaja: Eve Soopa
 

     Suure-Jaani Discgolfi park

Idee on luua Suure-Jaani Tervisekoja taha 18-korvine discgolfirada. See oleks kooskõlas kõigi tingimustega, mis lubaks pidada nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi võistlusi. Hetkel olemasolev rada on väike ja piiratud võimalustega. Kuna discgolfi näol on tegemist jätkuvalt populaarsust koguva harrastuse/spordialaga, siis on mängijate arv kasvanud kiirelt ka kohalikus kogukonnas. Uue ja tingimustele vastava pargiga loome võimaluse arendada ala edasi meie vallas ning tuua siia mängijaid väljastpoolt valda. See on suurepärane võimalus kaasata siia ka turismi, mis omakorda toetab ka tervisekeskust ja kohalikke söögikohti. Mängul puudub igasugune vanusepiirang ja on heaks liikumisaktsiooniks ka vanemale generatsioonile – sellega edendame kogu valla elanike sportimis- ja liikumisvajadust.

Eeldatav maksumus: 12 190 eurot
Idee esitaja: Gaspar Värv
 

     Turnikas-spordibaas Olustverre

Olustvere alevikus puuduvad kontrollitud üldkasutatavad turnikad. Majade vahel on üksikud rauast atraktsioonid ning majaelanike endi paigaldatud kiiged, mis ei vasta tänapäevastele standarditele. Lossi ümbrus pakub rohkelt silmailu, aga müüridel ning puude otsas turnimine on keelatud. Staadioni servas paikneb korvpalliplats, mida tihti kasutatakse (kas sihipäraselt pallimänguks või ohtlikult korvirõngaga posti otsa ronimiseks). Vaja on kohta, kus on turnimine lubatud ning ohutu. Atraktsioon peab sobima võimalikult laiale sihtrühmale, kes soovivad oma võimeid ja jõudu arendada, mängida, suhelda, tervist hoida ja sporti teha. Atraktsioonid on planeeritud Olustvere lastele, noortele, täiskasvanutele – kõigile, kes tunnevad liikumisest rõõmu.

Eeldatav maksumus: 20 000 eurot
Idee esitaja: Jaanika Madison
 

     Vastemõisa paikkonna noortele oma välijõuväljak ja miniramp

Idee eesmärgiks on avalikult kasutatava atraktiivse välijõuväljaku ja minirambi rajamisega parendada Vastemõisa paikkonnas liikumisharrastuse võimalusi, juurutada noortes sportlikke eluviise, pakkuda sportlikku meelelahutust ja vaba aja veetmise võimalusi.
Rajatavat välijõuväljakut saavad aastaringselt kasutada Suure-Jaani Kooli Vastemõisa õppekoht kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel ja kõik külas elavad või viibivad täiskasvanud kas üksi, pere või sõpradega. Miniramp pakub noortele rulatajatele ja trikiratturitele võimalust oma harrastusega tegeleda. Hetkel sõidetakse rahvamaja treppidel ja lasteaia teeradadel.
Idee elluviimine on Vastemõisa piirkonna elanikele väga oluline, sest aitab mitmekesistada vaba aja veetmise võimalusi.

Eeldatav maksumus: 39 960 eurot
Idee esitaja: Merle Rang, Tiiu Umal, Tauno Härginen
 

     Võhma Tervisepargi arendamine

Võhma Terviseparki ehk ajalooliselt laululava metsa on vaja luua tänapäevased tingimused väliürituste tegemiseks, sest paik on piirkonna elanikele mõnusaks ajaveetmiskohaks nii jaanipäevadel kui muudel rahvapidudel ja sportlikel ettevõtmistel. Üha sagedamini kasutavad kohalikud elanikud ka pargis olevaid grillimisvõimalusi.
Hetkel puudub seal elekter ja seetõttu oleme pidanud selleks rentima generaatori. Elektri olemasolu tervisepargis on tänaseks elementaarne vajadus. Leiame, et valgustatud pargis käituvad inimesed distsiplineeritumalt. Planeeritud on tarbimiskilp ja 6 tänavavalgustusposti. Olemasolevad puidust teisaldatavad pingid on amortiseerunud ja ohtlikud. Vajame uusi puitpinke, mis oleksid paiksed.

Eeldatav maksumus: 10 000 eurot
Idee esitaja: Võhma Vaba Aja Keskus
 

     Väikelaste atraktsioonid Suure-Jaani Kondase pargi mänguväljakule

Rajatakse väikelastele (1–3-aastastele) mõeldud madalseiklusrada, liumäega ronimisala ja mõned muusikainstrumentidest inspireeritud atraktsioonid.
Ettepanek on ajendatud mõttest, et kui peres on kaks eri vanuses last, siis suuremale on tegevust, kuid väiksem peab leppima vaid kiikumise või liivakastis mängimisega. Tihti tuleb väiksemat last ronimisalalt eemale hoida või on vanem sunnitud lapsega nii-öelda turvamise eesmärgil kaasa ronima. Lapsevanema järelevalve on alati vajalik, kuid lastele eakohased atraktsioonid looksid turvalisema keskkonna ning vanemad saaksid end veidigi vabamalt tunda.
Väikelaste atraktsioonid võiksid asuda Suure-Jaani kultuurimaja kõrval olemasoleva Kondase pargi mänguväljaku laiendusena.

Eeldatav maksumus: 19 900 eurot
Idee esitaja: Lyzell Lohvart-Urve
 

     Välispordivõimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas

Kõpu piirkonnas on vähe võimalusi välitingimustes sportimiseks, aktiivseteks tegevusteks ning seda just individuaalselt.
Käesoleva kaasava eelarve idee eesmärk on laiendada Kõpu kogukonnas välitegevuste võimalusi, rajades Kõpu kooli ja spordihoone juurde välijõusaal ning alevikku Kõpu lasteaia juurde madalseiklusrada. Välijõusaalis ühendatakse füüsiline- ja mõttesport ehk alale paigaldatakse nii erinevate raskusastmetega välijõusaali seadmed kui ka näiteks betoonist kabelaud, et tegevusi alal mitmekesistada ja anda võimalus veeta kvaliteetselt aega vabas õhus erinevatele huvigruppidele. Kõpu lasteaia alale, kõrgete puude vahele, rajatakse madalseiklusrada. Rada saavad kasutada kõik kogukonna ja sõpruskonna lapsed.

Eeldatav maksumus: 35 983 eurot
Idee esitaja: Kadri Linder
 

     Õuesõppeklass Tääksi tegutsemiskoha territooriumil

Tääksi piirkonnas ei ole rahvamaja, kultuurimaja ega muid asutusi, kus kohalikud elanikud võiksid koos käia ja aega veeta. Erinevaid ajaveetmise võimalusi pakutakse ringide näol just koolimajas. Õuesõppeklass leiaks kasutust nii haridusasutuses käivate laste kui ka kohalike elanike seas. Õues saaks õpetajad viia läbi tunde ja sellega pakkuda lastele vaheldust kinnises ruumis viibimisele. Noortekas viibivad lapsed saaksid teha erinevaid tegevusi iga ilmaga õues värskes õhus ja kohalikud saaksid erinevaid ringe viia läbi just õuesõppeklassis. Antud klass leiaks kasutust ka spordiakadeemias viibivate noorte seas, kes saaksid oma õhtuid erineva ilmaga veeta väljas. Hetkel antud võimalused kohalikel puuduvad.

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot
Idee esitaja: Kairi Kibe
 

Pea meeles:

  • Hääletada on võimalik alates 30. oktoobrist ning hääletus kestab 14 päeva.
  • Oma hääle saab anda vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 1. novembri seisuga Põhja-Sakala vallas.
  • Hääletada saab kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel või paberkandjal vallavalitsuses, kohalikes teenuskeskustes või raamatukogudes.
  • Elektrooniliselt hääletades tuleb ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Paberkandjal on võimalik hääletada isikut tõendava dokumendi alusel.
  • Elluviidav idee või ideed peavad saama vähemalt 50 häält!
  • Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.
  • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad 40 000 euro sisse.

Ärge unustage hääletamast. Iga hääl on oluline!

Lisainfo: Erki Heinaste, arendusspetsialist, tel 5190 0865, erki@pohja-sakala.ee.