Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on neljapäeval, 22. veebruaril kell 16.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

 

25. JAANUAR

1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks:
    1.1 tarbeauto liisimiseks;
    1.2 Suure-Jaani jäätmejaama haldamise teenus. 
2. Volitus halduslepingu sõlmimiseks MTÜ-ga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. 
3. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra I lugemine.
4. Tõnu Kiviloo'le lähetuskulude hüvitise määramine.
5. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele soodustuste määramine.
6. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve I lugemine.
7. Suure-Jaani Tööstusala projektitaotluse tutvustamine.
8. Maa omandamine Suure-Jaani l, Tallinna tn 27.
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
10. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine.
12. Hankekorra kehtestamise volitamine.
13. Viljandi maakonna sümbolite kasutamine ja teenetemärkide andmise korraldamine.
14. Volikogu tööplaani tutvustamine ja arutelu.