Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 kell 17 Suure-Jaani kooli aulas.

 

Vallavolikogu 2023. aasta istungite päevakorrad

26. jaanuar

 

26. JAANUAR

1. Rahvastikuanalüüs, Geomedia, Rivo Noorkõiv.
2. Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine, eelnõu nr 185, ettekandja Mihkel Servinski.
3. Umbusalduse avaldamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (II lugemine).
7. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (I lugemine), eelnõu nr 171, ettekandja Kaie Toobal.
8. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord (II lugemine).
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 78 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus" kehtetuks tunnistamine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
11. Maaüksuse ostmine.
12. Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 määruse nr 1 "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
14. Rahvakohtunikukandidaatide valimistest (13.12.2022 kiri 1-10/1690).
15. Arupärimistele vastamised:
      1-10/13 Arupärimine Kaie Toobalile
      10-4/22 Arupärimine Kaie Toobalile
      1-10/33 Arupärimine Arnold Pastakule
      1-10/66 Arupärimine Aino Viinapuule
      1-10/67 Arupärimine Taavi Umalale
      1-10/71 Arupärimine Jaanus Rahulale
      1-10/73 Arupärimine Karel Tölbile
16. Info.