Jäätmemajandus

12.02.18
 
Korraldatud jäätmeveost vabastamise/sageduse muutmise taotlus   DOC     PDF
 
Taotlus tuleb täita
  • korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  • sageduse muutmiseks arvestades, et segaolmejäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib konteineri ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust.
Segaolmejäätmete konteinerit on lubatud tühjendada tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
 
Jäätmevaldaja kinnitus   DOC   PDF
 
Kinnitus tuleb täita neil, kel on antud korraldusega vabastus pikemaks perioodiks.
 
 
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM