Vallavalitsuse poolt eraldatud toetused

30. märtsil eraldati mittetulundusühingutele 2021. aasta tegevustoetust järgmiselt:

MTÜ Tääksi Villaveski  200 eurot
MTÜ Altveski 200 eurot
MTÜ Suure-Jaani Kultuurikoda 200 eurot
MTÜ Spordiklubi Aimla 200 eurot
MTÜ Tähetorn Orion 200 eurot
MTÜ Tipu Looduskool 200 eurot
MTÜ Kildu ratsaklubi 200 eurot
MTÜ Jaskamõisa Pärimuskeskus 400 eurot
MTÜ Ülde Küla Selts 400 eurot
MTÜ Kodupaik Metsküla 400 eurot
MTÜ Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing 400 eurot
MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga 400 eurot
MTÜ Suure-Jaani Vibuklubi 400 eurot
MTÜ SK Kirm 400 eurot
EELK Kõpu Peetri kogudus 400 eurot
EELK Suure-Jaani Johannese Kogudus 400 eurot
MTÜ Võhma Vaba Aja Selts 400 eurot
MTÜ Võhma aiandusselts Kanarbik 400 eurot
MTÜ Jaska Külaselts 400 eurot
MTÜ Viljandimaa Spordiklubi Olustvere 400 eurot
MTÜ Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts "Rukkilill" 400 eurot
MTÜ Kildu Külade Ühendus 400 eurot
MTÜ Koksvere Maanaiste Selts 400 eurot
MTÜ Tääksi Spordiakadeemia 400 eurot
MTÜ Kootsi Külaselts 400 eurot
Seltsing JäRäVi 400 eurot
MTÜ Kõpu Naisselts 400 eurot
MTÜ Spordiklubi Tääksi 400 eurot
MTÜ Kuhjavere Küla Selts 400 eurot
MTÜ Arengu Helin 400 eurot
MTÜ Spordiklubi Võhma 400 eurot
MTÜ Lehola 2005 400 eurot
MTÜ Spordiklubi Vanad Olümpiaalad 400 eurot
MTÜ Johann Köleri Muuseumi Ühing 400 eurot
MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United 400 eurot
MTÜ Sürgavere Küla Selts 400 eurot
MTÜ Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka Külaselts 400 eurot
MTÜ Ühtne Võhmaküla 400 eurot
MTÜ Olustvere Maanaiste Selts 400 eurot
MTÜ Kõidama Küla Selts 400 eurot

 

MTÜ Tää
ksi Villaveski
200
2
MTÜ Altveski
200
3
MTÜ Suure
-
Jaani Kultuurikoda
200
4
MTÜ Spordiklubi Aimla
200
5
MTÜ Tähetorn Orion
200
6
MTÜ Tipu Looduskool
200
7
MTÜ Kildu ratsaklubi
200
8
MTÜ Jaskamõisa Pärimuskeskus
400
9
MTÜ Ülde Küla Selts
400
10
MTÜ
Kodupaik Metsküla
400
1
1
MTÜ Rahvusvaheline Artur Kap
i
Ühing
400
1
2
MTÜ Kalastusklubi Suure
-
Jaani Säga
400
1
3
MTÜ Suure
-
Jaani Vibuklubi
400
1
4
MTÜ SK Kirm
400
1
5
EELK Kõpu Peetri kogudus
400
1
6
EELK Suure
-
Jaani Johannese Kogudus
400
1
7
MTÜ Võhma Vaba Aja Selts
400
1
8
MTÜ Võhma aiandusselts Kanarbik
400
1
9
MTÜ Jaska Külaselts
400
20
MTÜ
Viljandimaa Spordiklubi Olustvere
400
2
1
MTÜ Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts "Rukkilill"
400
2
2
MTÜ
Kildu Külade Ühendus
400
2
3
MTÜ Koksvere Maanaiste Selts
400
2
4
MTÜ Tääksi Spordiakadeemia
400
2
5
MTÜ Kootsi Külaselts
400
2
6
Seltsing JäRäVi
400
2
7
MTÜ Kõpu Naisselts
400
 
2
2
8
MTÜ Spordiklubi Tääksi
400
2
9
MTÜ Kuhjavere Küla Selts
400
30
MTÜ
Arengu Helin
400
3
1
MTÜ Spordiklubi Võhma
400
3
2
MTÜ Lehola 2005
400
3
3
MTÜ Spordiklubi Vanad Olümpiaalad
400
3
4
MTÜ Johann Köleri Muuseumi Ühing
400
3
5
MTÜ Spordiklubi Suure
-
Jaani United
400
3
6
MTÜ Sürgavere Küla Selts
400
3
7
MTÜ
Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka Külaselts
400
3
8
MTÜ Ühtne Võhmaküla
400
3
9
MTÜ Olustvere Maanaiste Selts
400
40
MTÜ Kõidama Küla Selts
400