Eelarve ja majandusaasta aruanne 2019

Põhja-Sakala valla 2019. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve

Põhja-Sakala valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne