Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus päikeseelektrijaamade püstitamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest (ajavahemikul 14.11.2022 – 28.11.2022) projekteerimistingimuste andmisel ehitusprojekti koostamiseks päikeseelektrijaamade püstitamiseks järgmistel katastriüksustel:

1) Epra küla Antsu-Aadu põld (katastritunnus 75903:002:0020)

EELNÕU

2) Vastemõisa küla Kure põld (katastritunnus 75801:001:0383)

EELNÕU

3) Vanaveski küla Kiipsu põld (katastritunnus 36001:004:0085)

EELNÕU

4) Mudiste küla Kinska (katastritunnus 54502:001:0035)

EELNÕU

 

Kirjalikke ettepanekuid eelnõude kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 29.11.2022 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.