Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 19. jaanuaril kell 15 Põhja-Sakala vallamajas (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).

Päevakorraprojekt:

1. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
2. Noorte huvihariduse toetamise leping MTÜ Iluuisutamisklubi Tartu.
3. Noorte huvihariduse toetamise leping Viljandi laevamudelismi klubi.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
6. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine
7. Üldhoolduse tasumine valla eelarvest.
8. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
9. Põhja-Sakala valla meenekonkursi korraldamine.
10. Kultuuripreemia 2020 komisjoni nimetamine.
11. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
12. Lihthanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" korraldamine.
13. 2-6/90 Struktuuri muutmise taotlus Suure-Jaani Noortekeskus.

Vallavalitsuse 2021. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
5.                      
12.                      
19.                      

 

12. JAANUAR

1. Ehitusloa väljastamine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Kasutusteatise väljastamine.
5. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Finantseerimislepingu sõlmimine.
8. Ülevaade lasteaia direktorite ja õpetajate puhkusejäägist.
9. Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
10. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
11. Üldhooldusteenuse tasumine valla eelarvest.
12. Seisukoht lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraga tasumise suhtes.
13. Põhja-Sakala valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. a.
14. Info Suure-Jaani jäätmejaama haldamise hanke tulemustest.
15. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

5. JAANUAR

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest üldarstiabi teenuse osutamise toetamine.

(tagasi üles)