Teenus – Sünnitoetuse taotlemine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Lapse sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 750 eurot.
NB! Enne 01.01.2022 sündinud laste sünnitoetuste teise osa väljamaksmisel rakendatakse 500 euro määra ehk teise osa väljamakse suurus on 250 eurot.
Toetust makstakse lapse sünni registreerinud perekonnale, kui laps kantakse Põhja-Sakala valla elanike registrisse ja lapsevanem on kantud Põhja-Sakala valla elanike registrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.
Sünnitoetus makstakse välja kahes võrdses osas, esimene osa sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui laps ja lapsevanem on jätkuvalt Põhja-Sakala valla elanike registris.
Kestvus Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest.
Õigusaktid Põhja-Sakala valla sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord
Vastutaja  

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Põhja-Sakala vallamajast. Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16
Vajaminevad dokumendid Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend
Viide Avaldus sünnitoetuse saamiseks
 

 

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Põhja-Sakala valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 
Viide