Tolmutõrjetööd

Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord

 Vallavalitsus ootab hiljemalt 15. aprilliks avaldusi tolmutõrjetöödeks.

Kord reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud avalikult kasutavateks teedeks.

Tolmutõrjetöid teostatakse üks kord aastas, kevadel üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes (tööde teostaja valib soodsad ilmastikutingimused) ühe nädala jooksul peale teede profileerimist kuni 1. juunini.

Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;
2) elamu asub teele lähemal kui 50 m.

Kinnistu omanik tasub 25% omaosaluse maksumuse peale tolmutõrjetööde teostamist vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

TOLMUTÕRJETÖÖDE AVALDUS DOC   PDF .

Avaldusi tolmutõrjetöödeks saab esitada ka elektrooniliselt