Tolmutõrjetööd

Põhja-Sakala valla kohalike teede kord

 31. märtsiga lõppes tolmutõrjetööde avalduste vastuvõtt.

Kord reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud avalikult kasutavateks teedeks.

Tolmutõrjetöid teostatakse üks kord aastas, kevadel üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes (tööde teostaja valib soodsad ilmastikutingimused) ühe nädala jooksul peale teede profileerimist kuni 1. juunini.

Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;
2) elamu asub teele lähemal kui 50 m.

TOLMUTÕRJETÖÖDE AVALDUS DOC   PDF .

Avaldusi tolmutõrjetöödeks saab esitada ka elektrooniliselt