Võhma Päevakeskus annab teada

Seoses koroonaviiruse laialdase levikuga on päevakeskuse teenused korraldatud kuni olukorra paranemiseni alljärgnevalt:
  • Pesu pesemine ja duši kasutamine – eelnevalt registreerides telefonil 5303 0053.
  • Toitlustamist ei toimu.
  • Koduteenuse klientide töökorraldus on ümber korraldatud ja kokku lepitud iga kliendiga eraldi.
  • Erihoolekandeteenus toimub valdavalt kontaktivabalt, kasutades interneti- ja telefonisuhtlust.
  • Sotsiaaltransporditeenus toimib kuni plaanilise ravi sulgemiseni.
  • Päevakeskuse vaba aja tegevusi ei toimu.

Kõikide töötajate kontaktid on leitavad SIIN.

Vajadusel on abiks juhataja Tiina Grasberg, telefon 5323 9448.

Võhma Päevakeskus

VÕHMA PÄEVAKESKUS on segatüüpi päevane hoolekandeasutus. Päevakeskuses osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.
 
Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.
 
Päevakeskuses osutatavad teenused:
  • erihoolekandeteenused;
  • kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused;
  • vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused.
Päevakeskus on Sotsiaalkindlustusameti partner erihoolekandeteenuse osutamisel: igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus.
 
Lisaks osutatakse pesupesemise teenust, duši kasutamise teenust, koduhooldusteenust.
Teenuste hinnad:
Teenuse nimetus alates 01.11.2019 alates 01.01.2021 *
pesu pesemine päevakeskuse kliendile
päevakeskuse või kliendi pesuvahendiga
1 euro masinatäis pesu pesemine
2 eurot masinatäis
pesu kuivatamine   2 eurot masinatäis
duši kasutamine 1 euro kord 2 eurot kord
päevakeskuse ruumide üürimine vallavalitsuse hallatavatele asutustele vajadusel kasutamiseks tasuta, kooskõlastatuna päevakeskuse juhatajaga

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldus nr 507 "Võhma Päevakeskuse teenuste hinna kinnitamine"

* Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.11.2020 korraldus nr 738 "Võhma Päevakeskuse teenuste hinnad"

 
Eakatel on võimalus 2 korda nädalas osaleda võimlemisringis, tähistatakse tähtpäevi, korraldatakse üritusi, tehakse väljasõite.
 
Infot toimuva kohta leiad ka Facebookist.
 
Päevakeskuse töötajad ja kontaktid:
Registrikood: 77000128
Veski tn 11, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandi maakond
Üldtelefon: päevakeskuse hooldustöötaja Diana Aren, tel 5303 0053
 
Päevakeskuse juhataja Tiina Grasberg
Telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@vohma.ee
 
Tegevusjuhendajad:
Inga Nõu, tel 5855 4830
Kaidi Kala, tel 5356 5410
 
Hoolekandetöötajad:
Krista Jakobson (hoolekandetöötaja-sotsiaaltranspordi osutaja), tel 5308 1340
Kristel Kiis, tel 5303 8820
Astrid Teder, tel 5303 2604
Ljubov Udras, tel 5303 3406
Enn Gregor (sotsiaaltransporditeenuse osutaja), tel 5349 5312
 
Oled oodatud!