Vabad töökohad

Pakume tööd:

 

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö isikute nõustamisel ja abistamisel.


Sinu põhiülesandeks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abivajaduse ja ulatuse väljaselgitamine, toetuste arvestamine ning teenuste vajalikkuse hindamine ja määramine, eestkoste ja sellega seotud toimingud.

Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda SIIN.

See töö on just sulle, kui:

 • oled ametikohta toetava haridustasemega või omandad seda;
 • sulle tuleb kasuks valdkondlik töökogemus;
 • tunned töövaldkonnaalaseid õigusakte ning oskad käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • oled väga hea suhtleja, sul on algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil;
 • suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime ette näha tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • erialast täiendkoolitust;
 • töötasu 1800 eurot kuus;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • tööalast toetamist.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks järgmised dokumendid:

 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametnikuna teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Küsimuste korral võta ühendust sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivsoniga telefonil 5919 4496 või e-posti teel .

Kandideerimissoovi saad esitada kuni 24. märtsini 2024 (k.a) aadressile .

(tagasi üles)

 

 

Pane end proovile ning ühine - teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

ARENDUS- JA HANKESPETSIALISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö valla arengudokumentide väljatöötamisel ning hangete korraldamisel.


Sinu põhiülesandeks on valla elanike, ettevõtjate, Põhja-Sakala vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenindamine strateegiliste arengusuundade väljatöötamisel ja elluviimisel; ametiasutuses läbi viidavate hangete planeerimise ja ettevalmistamise korraldamine ning menetluse õiguspärasuse tagamine. Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda siin.

See töö on just sulle, kui:

 • omad valdkondlikku töökogemust;
 • oled ametikohta toetava haridustasemega;
 • omad ettevõtlikku meelelaadi või kogemust;
 • oled sõnaosav ja tunned end kindlalt suhtluses erinevate inimestega;
 • kirjutad heas eesti keeles, kasuks tuleb vene või inglise keele oskus;
 • tegutsed proaktiivselt, viid ideid ellu, võtad vastutust ja usud meeskonnatöösse.

Omalt poolt pakume:

 • mõistust teritavaid väljakutseid;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • valdkondlikke koolitusi ning motiveerivaid ühisüritusi;
 • palka alates 1800 eurost ning võimalust palgaredelil edasi liikuda;
 • kodus töötamise võimalust 2 päeval nädalas.


Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma motivatsioonikiri ja CV meile mitte hiljem kui 13. märtsil 2024. a (k.a), aadressile .

Küsimuste korral võta ühendust vallavanema Karel Tölbiga telefonil 5667 3533 või e-posti teel .

(tagasi üles)