Eelarve- ja majanduskomisjon

Eelarve- ja majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad, piirkondade areng, valda läbiv ühistransport.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.12.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 

Komisjoni koosseis:

esimees Andrus Keerd
aseesimees Margus Ojaste
liikmed: Lembit Kruuse, Arnold Pastak, Priit Toobal, Taavi Umal, Sergei Vassiljev, Ago Vingissar

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 otsus nr 156 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"
 

Eelarve- ja majanduskomisjoni protokollid

Komisjoni koosolekud:

6. mail 2024 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

17. aprillil 2024 kell 17.15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

20. märtsil 2024 kell 17.15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

21. veebruaril 2024 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

22. jaanuaril 2024 kell 18 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

17. jaanuaril 2024 kell 16 Suure-Jaani koolis

13. detsembril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

15. novembril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

18. oktoobril 2023 kell 17.15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

18. septembril 2023 kell 17.15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

21. augustil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

13. juulil 2023 kell 17.25 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

19. juunil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

29. mail 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

17. mail 2023 kell 18 Suure-Jaanis 

17. aprillil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

16. märtsil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

15. veebruaril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

18. jaanuaril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

9. detsembril 2022 kell 15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

16. novembril 2022 kell 17 Suure-Jaani Tervisekojas

19. oktoobril 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

20. juunil 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

18. mail 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

20. aprillil 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

16. märtsil 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

2. veebruaril 2022 kell 15 Suure-Jaani kooli aulas

19. jaanuaril 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

27. detsembril 2021 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

8. detsembril 2021 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis