Palume ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Võimalusel soovitame kasutada toiminguteks e-teenuseid või suhelda ametnikega telefoni ja e-posti teel.

Avaldused jt dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile , e-vormi kaudu kodulehelt www.pohja-sakala.ee või jätta paberkandjal vallamaja või teenuskeskuste postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Üldkontakt

Registrikood: 77000463
Aadress:  Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond
Telefon: 435 5444
e-post:
           
Tundlikku informatsiooni sisaldavad dokumendid palume krüpteerida Põhja-Sakala Vallavalitsuse sertifikaatidega.
Põhja-Sakala Vallavalitsus ja hallatavad asutused võtavad vastu ainult e-arveid (teenusepakkuja Omniva).
 
Arvelduskontod:
SEB Pank  EE91 1010 3020 0880 0000
AS Swedbank EE71 2200 0011 2022 3591
Tehingupartneri kood: 549101                          
 

Põhja-Sakala vallavalitsuse kontaktid ja vastuvõtuajad

Vallamaja avatud: 
E–N kell 8–12 ja 13–17
R     kell 8–14
 
PIIRKONDLIKUD TEENUSKESKUSED
Kõo teenuskeskus Kõpu teenuskeskus Võhma teenuskeskus
(endises Kõo vallamajas) (Kõpu Sotsiaalteenuste Keskuses) (endise Võhma linnavalitsuse ruumides)
Aadress: Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandimaa Aadress: Viljandi mnt 11, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa Aadress: Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa
Telefon: 5855 9980 Telefon: 5303 2066 Telefon: 437 7212
    e-post:
Avatud: T 9–12; K 13–16; R 8–14 (sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtuaegadel) Avatud: E–R 8–16 Avatud: E–N 8–12, 13–17; R 8–14


Kui ei ole kirjas mõnd teist kohta, siis leiate ametniku vallamajast, mis asub Suure-Jaanis aadressil Lembitu pst 42.

Juhid

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Vallavanem Karel Tölp

 

5667 3533
 

III korrus tuba 307

Abivallavanem

koordineerib valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise, investeeringute ja arenguprojektide kavandamise, teede-, ühistranspordi-, ehitus-, maakorraldus-, keskkonna-, vallavara-, elamumajandus-, energeetika ja taristu alaseid tegevusvaldkondi

Jaanus Rahula 5662 8811 III korrus tuba 301

Abivallavanem

koordineerib valla sotsiaal, haridus- ja kultuuri, spordi- ja noorsootöö, huvitegevuse, vaba aja, kodanikuühenduste, külaliikumise tegevusvaldkondi

Kaie Toobal 5304 0504 II korrus tuba 206

 

Vallakantselei

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Vallasekretär / kantseleijuht Veronika Ling 435 5436
5336 6024
II korrus tuba 202
T 9–12 või eelneval kokkuleppel
ASJAAJAMISTEENISTUS
  Personalijuht      
 
Sekretär Aili Adamson 435 5444


II korrus tuba 201
E–N 9–12, 13–16
R 9–12

Spetsialist Kadi Soolo 439 6622 II korrus tuba 202
E 10–12, 13–16

T–N 9–12, 13–16
R 9–12
Spetsialist Siiri Voll 437 7212
5345 0967

Võhma teenuskeskus
E 10–12, 13–16
T–N 9–12, 13–16
9–12
IT-TEENISTUS
IT-spetsialist Marko Reimann 528 3695  
ÕIGUSTEENISTUS
  Jurist       III korrus tuba 309
  Hankespetsialist      

 

AVALIKE SUHETE TEENISTUS
Kommunikatsioonispetsialist Leili Kuusk 526 9089

II korrus tuba 207

eelneval kokkuleppel

Teabespetsialist Angela Härm 5342 8717

II korrus tuba 207
Võhma teenuskeskus

eelneval kokkuleppel

 

Haridus- ja kultuuriosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum, vastuvõtt
  Haridusjuht / osakonnajuht      
II korrus tuba 206
  Kultuurijuht      
 

 

Sotsiaalosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
  Sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja 5919 4496    

Vastuvõtud eelneval kokkuleppel

Vallamaja II korrus tuba 203

Võhma teenuskeskus

  Sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu 437 7062
5669 5308
Võhma teenuskeskus
E 13–15
T 9–12
N 9–12
  Sotsiaaltööspetsialist Piret Jukk 437 8538
5855 9980
Kõo teenuskeskus
T 9–12
K 13–16
R 8–14
  Sotsiaaltööspetsialist
(sotsiaaltöö ja eestkoste)
Aigi Pihlak 439 6636
515 6634
Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus
T 9–12
N 13–16 või eelneval kokkuleppel
Eva Kikas Lastekaitsespetsialist Eva Kikas 437 7062
5303 5720

Võhma teenuskeskus:
vastuvõtt kokkuleppel

Kõo teenuskeskus:
K 10–14

Annika Kadak Lastekaitsespetsialist Annika Kadak 5911 0115 II korrus tuba 204
eelneval kokkuleppel
  Sotsiaaltöötaja Maie Käba 435 5438
5911 0295

II korrus tuba 204
E, T 9–12, 13–16
N 13–16, R 9–12 või eelneval kokkuleppel

  Sotsiaaltöötaja Ülle Udras 435 5438
5332 5100

II korrus tuba 204
E, T 9–12, 13–16
N 13–16, R 9–12 või eelneval kokkuleppel

 

Majandusosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Majandusosakonna- ja arendusjuht Erki Heinaste 5190 0865 III korrus tuba 301
eelneval kokkuleppel
EHITUS- JA KINNISVARATEENISTUS
Majandus- ja ehitusspetsialist Üllar Loper

5196 6992 

III korrus tuba 301
T 9–12, 13–16 või kokkuleppel
Ehitusspetsialist Avo Põder 514 8685

III korrus tuba 301
E 9–12, 13–16 või kokkuleppel

Võhma teenuskeskus:
T 8–12

Kinnisvaraspetsialist Bianka Ränkel 5484 0430

III korrus tuba 310

Haldusspetsialist Ivo Kralle 503 7483

III korrus tuba 310

eelneval kokkuleppel

MAA-, TEEDE-, KESKKONNA- JA PLANEERIMISTEENISTUS
Maaspetsialist Tiina Linder 5423 0644

III korrus tuba 302

K 9–12, N 13–16 või eelneval kokkuleppel

Teedespetsialist Tiiu Umal 5342 0340

III korrus tuba 309

eelneval kokkuleppel

Keskkonnaspetsialist Kriste Kosseson 5871 8700 III korrus tuba 302
Planeeringuspetsialist Kaja Notta 5106794

III korrus tuba 302

K 9–12, 13–16 või eelneval kokkuleppel

 

Rahandusosakond


  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt

Finantsjuht / osakonnajuht

osakonna töö juhtimine
finantstegevuse analüüs ja arendamine
eelarve koondprojekti koostamine, eelarvega seonduvad tegevused
KOV haridus tuludes ja kuludes osalemine
Sotsiaalhoolekanne
Võhma päevakeskus

Tiina Mäesepp

5346 8726

III korrus tuba 307

RAAMATUPIDAMISTEENISTUS

Pearaamatupidaja

raamatupidamise korraldamine ja juhendamine
Põhja-Sakala vallavalitsus
Põhja-Sakala vallavolikogu
pangatehingud

kultuuriüritused
seltsitegevus
noorsooüritused

Sirje Ojalo

522 8122

III korrus tuba 306
eelneval kokkuleppel

Raamatupidaja

Kirivere kooli lasteaed Tähekild
Kõpu lasteaed
Kirivere kool
Kõpu põhikool
Lahmuse kool
Kõpu külastuskeskus
Paala rahvamaja
Pilistvere rahvamaja
Suure-Jaani kultuurimaja
Sürgavere kultuurimaja
Vastemõisa rahvamaja
Võhma vaba aja keskus
Suure-Jaani noortekeskus ja tema struktuuriüksused
Kõpu spordihoone
Sürgavere spordihoone
Sport
kassa

Kristel Kruuse 5347 7510

III korrus tuba 306
E, T, N 9–12, 13–16

Sularahamakseid võetakse vastu esmaspäeviti kell 9–16, lõuna kell 12–13

Raamatupidaja

Suure-Jaani lasteaed Sipsik
Suure-Jaani kool
Suure-Jaani gümnaasium
Suure-Jaani gümnaasiumi huvikool
Vastemōisa lasteaed Päevalill

Ene Ilves

5192 9905

III korrus tuba 306
N 9–12, 13–16

Raamatupidaja

Kõidama lasteaed Traksik
Olustvere lasteaed Piilu
Võhma lasteaed Mänguveski
Olustvere põhikool
Võhma kool
Võhma muusikakool
Kõo raamatukogu
Kõpu raamatukogu
Suure-Jaani raamatukogu
Võhma linnaraamatukogu
Suure-Jaani tervisekoda (SPA)
Suure-Jaani tervisekeskus
Kõpu hooldekodu
Pilistvere hooldekodu

Anu Lõhmus 511 8342

III korrus tuba 306
N 9-12, 13-16